Ayurveda Uygulamaları Nedir?

Ayurveda Uygulamaları Nedir?

Ayurveda uygulamaları, zihne, bedene ve ruha hitap eden bütünsel bir sağlıklı yaşam yaklaşımını kapsar. Odaklanılan bazı temel alanlar şunlardır:

Diyet: Temel prensip. Ayurveda inançları dengeyi korumak için dosha tipinize göre beslenmeyi vurgular. Bu, belirli baharatların, şifalı otların tüketilmesini ve belirli yiyecek kombinasyonlarının takip edilmesini içerebilir.

Bitkisel Çözümler: Bitkiler ve bitki özleri Ayurveda’da önemli bir rol oynar. Uygulayıcılar, belirli dengesizlikleri gidermek veya genel sağlığı geliştirmek için genellikle mineraller veya diğer elementlerle birleştirilmiş çeşitli şifalı bitkiler önerebilir.

Dinacharya: Günlük rutinler uyumu sürdürmek için çok önemli görülüyor. Buna erken kalkmak, dilinizi kaşımak ve düzenli bir uyku programına uymak gibi uygulamalar dahildir

Yoga ve Egzersiz: Yoga duruşları ve nefes egzersizleri (Pranayama), fiziksel ve zihinsel sağlığı teşvik etmek için teşvik edilir.

Masaj (Abhyanga): Ayurveda masajları genellikle dolaşımı iyileştirmek, toksinleri ortadan kaldırmak ve rahatlamayı teşvik etmek için ilaçlı yağları içerir.

Panchakarma: Bu, vücudu temizlemeyi ve dengeyi yeniden sağlamayı amaçlayan bir detoksifikasyon sürecidir. Lavman ve terapötik temizleme gibi spesifik teknikleri içerir ve kalifiye bir uygulayıcının rehberliği altında yapılmalıdır.

Meditasyon:  Zihinsel berraklığı artırmak, stresi azaltmak ve kişisel farkındalığı geliştirmek için meditasyon uygulamaları önerilir.

Ayurveda’nın önleyici bakımı ve dengeli bir yapıya ulaşmayı vurguladığını belirtmek önemlidir. Herhangi bir tedaviye, özellikle de Panchakarma’ya başlamadan önce nitelikli bir Ayurveda uygulayıcısına danışmanız önerilir.

Pancha Maha Bhuta (Beş Element)

Pancha Maha Bhuta (Beş Element)

Pancha Bhuta olarak da bilinen Pancha Maha Bhuta, “beş büyük unsur” anlamına gelen Sanskritçe bir kavramdır. Ayurveda, Hinduizm ve Yoga da dahil olmak üzere birçok Hint felsefesinin temelini oluşturur. Bu beş elementin geniş evrenden insan vücuduna kadar tüm yaratılışın temel yapı taşları olduğuna inanılıyor.

İşte Pancha Maha Bhuta’nın bir dökümü:

 • Prithvi (Dünya): Sağlamlığı, kararlılığı ve yapıyı temsil eder. Kemiklerimiz, kaslarımız ve koku duyumuzla ilişkilidir.
 • Apas (Su): Akışkanlığı, uyum sağlamayı ve beslenmeyi temsil eder. Kanımız, lenfimiz ve tat alma duyumuzla bağlantılıdır.
 • Agni (Ateş): Dönüşümü, sindirimi ve metabolizmayı temsil eder. Sindirim sistemimiz, vücut sıcaklığımız ve görmemizle ilgilidir.
 • Vayu (Hava): Hareketi, dolaşımı ve iletişimi temsil eder. Nefesimiz, sinir sistemimiz ve dokunuşumuzla bağlantılıdır.
 • Akasha (Eter): Uzayı, potansiyeli ve sesi temsil eder. İçimizdeki ve etrafımızdaki süptil enerji alanlarıyla ve işitmeyle ilişkilidir.

Pancha Maha Bhuta’nın, karşılaştığımız fiziksel materyaller gibi gerçek unsurlar olması amaçlanmamıştır. Bunun yerine, fiziksel dünyada ortaya çıkan temel ilkeleri ve enerjileri temsil ederler.

Pancha Maha Bhuta’nın önemli olmasının bazı nedenleri şunlardır:

 • Evreni Anlamak: Var olan her şeyin birbirine bağlılığını anlamak için bir çerçeve sunar.
 • Kendimizi Anlamak: Bu unsurlardaki dengesizliklerin nasıl sağlık sorunlarına yol açabileceği de dahil olmak üzere fiziksel ve zihinsel yapımızı anlamamıza yardımcı olur.
 • Uyum İçinde Yaşamak: Kendimizi Pancha Maha Bhuta ile aynı hizaya getirerek, yaşamlarımızda refah ve denge duygusunu geliştirebiliriz.

Daha derine inmek istiyorsanız kişiselleştirilmiş sağlık uygulamaları geliştirmek için Pancha Maha Bhuta’yı kullanan Ayurveda’yı keşfedebilirsiniz.

Dosha Nedir?

Dosha Nedir?

Dosha, genel refahı artırmaya odaklanan eski bir Hint tıp sistemi olan Ayurveda’da temel bir kavramdır. Kelimenin tam anlamıyla Sanskritçe’den “hata” veya “kusur” olarak tercüme edilir, ancak Ayurveda’da sağlığınızı yönettiğine inanılan üç spesifik zihin-beden enerjisini ifade eder.

Bu üç dosha şunlardır:

 • Vata: Hava ve uzay unsurlarıyla ilişkili olan vata dosha, hareketi, yaratıcılığı ve iletişimi yönetir.
 • Pitta: Ateş ve su elementleriyle ilişkili olan pitta dosha, metabolizmayı, sindirimi ve odaklanmayı yönetir.
 • Kapha: Su ve toprak elementleriyle ilişkili olan kapha dosha yapıyı, istikrarı ve büyümeyi yönetir.

Ayurveda’ya göre herkes üç doshanın benzersiz bir kombinasyonuna sahiptir, ancak genellikle bir veya iki dosha baskındır. Bu baskın doshanın fiziksel ve zihinsel özelliklerinizin yanı sıra belirli sağlık sorunlarına duyarlılığınızı da etkilediği düşünülmektedir.

İşte doshalarla ilgili bazı önemli noktalar:

 • Dosha Dengesi: Ayurveda, optimum sağlık için doşalarınız arasında dengeyi korumayı vurgular. Diyet, yaşam tarzı ve stres gibi faktörler dengesizliklere neden olabilir.
 • Dosha Değerlendirmesi: Ayurveda uygulayıcılarıyla yapılan görüşmeler ve testler de dahil olmak üzere baskın doşanızı değerlendirmenin çeşitli yöntemleri vardır.
 • Yaşam Tarzı Uygulamaları: Ayurveda, doşalarınızı dengelemek için diyet, yoga, meditasyon ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar sunar.

Ayurveda’nın geleneksel bir tıp sistemi olduğunu ve doşalarla ilgili spesifik iddialarını destekleyen bilimsel kanıtların sınırlı olduğunu belirtmek önemlidir. Bununla birlikte, birçok kişi dosha konseptini bedenlerini ve zihinlerini anlamada ve refahı teşvik eden yaşam tarzı seçimleri yapmada yararlı bulmaktadır.

Dhatus Nedir?

Dhatus Nedir?

Ayurveda’da Dhatus, vücut dokularının yedi temel yapı taşıdır. Bunlar, tüm yapınızı ve fizyolojinizi oluşturmak için bir araya gelen vücudunuzun temel bileşenleri gibidir. “Dhatu” kelimesi Sanskritçeden “tutan” veya “element” anlamına gelir.

Toplu olarak Sapta Dhatus olarak bilinen yedi Dhatu vardır:

 1. Rasa Dhatu (Plazma/Lenf): Bu, sindirimden sonra oluşan ilk Dhatu’dur ve sonraki tüm Dhatu’ların temelini oluşturur. Besler ve besinleri vücudun her yerine taşır.
 2. Rakta Dhatu (Kan): Rasa Dhatu’dan oluşan Rakta Dhatu, oksijeni, besin maddelerini ve atık ürünleri taşıyan asıl kandır.
 3. Mamsa Dhatu (Kaslar): Rakta Dhatu, kasları oluşturan ve koruyan Mamsa Dhatu’ya dönüşür.
 4. Meda Dhatu (Yağ): Mamsa Dhatu, vücudun yağ dokusu olan Meda Dhatu’yu oluşturur. Yalıtım, yastıklama ve enerji depolama sağlar.
 5. Asthi Dhatu (Kemikler): Meda Dhatu, vücuda yapı ve destek sağlayan Asthi Dhatu kemiklerinin oluşumuna katkıda bulunur.
 6. Majja Dhatu (Kemik İliği): Asthi Dhatu, kırmızı kan hücreleri üreten ve bağışıklıkta rol oynayan kemik iliği Majja Dhatu’yu barındırır.
 7. Shukra Dhatu (Üreme Sıvıları): Son Dhatu olan Shukra Dhatu, meni ve yumurtalık gibi üreme sıvılarını ifade eder.

Bu Dhatu’ların birbirine bağlı olduğuna ve birbirlerinin üzerine inşa edildiğine inanılıyor. Her Dhatu’nun düzgün çalışması ve gelişmesi için bir öncekinden uygun şekilde beslenmesi gerekir.

Dhatus hakkında bazı ek noktalar şunlardır:

 1. Doşik Etki: Ayurveda, üç Dosha’nın (Vata, Pitta, Kapha) Dhatus üzerindeki etkisini kabul eder. Dengeli Doshaları sürdürmek sağlıklı Dhatu oluşumunu destekler.
 2. Dhatu Dengesizliği: Herhangi bir Dhatu’daki dengesizlikler sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayurveda, Dhatu dengesizliklerini gidermek için diyet, yaşam tarzı ve bitkisel ilaçlar sunar.

Dhatus, Ayurveda’da vücudun yapısını ve işlevini anlamak için bir çerçeve sağlayan temel bir kavramdır. Dhatus’un bilimsel temeli sınırlı olsa da, Ayurveda uygulayıcılarının sağlık önerilerini kişiselleştirmesi için değerli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Ayurveda Nedir?

Ayurveda Nedir?

Ayurveda binlerce yıldır uygulanan geleneksel bir Hint tıp sistemidir. Genellikle “yaşam bilimi” olarak anılır ve optimum sağlık ve refahı elde etmek için zihin, beden ve ruh arasındaki dengeyi korumaya odaklanır.

Ayurveda’nın bazı önemli yönleri şunlardır:

 • Bütünsel yaklaşım: Zihin, beden ve ruhun birbirine bağlılığını ve bir alandaki dengesizliklerin diğerlerini nasıl etkileyebileceğini vurgular.
 • Önleyici odak: Ayurveda, yalnızca hastalıkları ortaya çıktıktan sonra tedavi etmeye odaklanmak yerine, uygun beslenme, yaşam tarzı uygulamaları ve bitkisel ilaçlar yoluyla hastalıkları önlemeyi amaçlar.
 • Bireyselleştirilmiş yaklaşım: Ayurveda uygulayıcıları herkesin benzersiz bir yapıya sahip olduğuna ve tedavi planlarının bireysel ihtiyaçlara ve dengesizliklere göre şekillendirildiğine inanır.

Ayurveda’nın Hindistan’da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaygın olarak uygulanmasına rağmen alternatif bir tıp sistemi olarak kabul edildiğini belirtmek önemlidir. Etkinliği her zaman bilimsel kanıtlarla desteklenmez ve herhangi bir Ayurveda tedavisini kullanmadan önce kalifiye bir sağlık uzmanına danışmak çok önemlidir.

Geleneksel Ayurvedik Arınma Temizlik

Geleneksel Ayurvedik Arınma Temizlik

Zihninizin ve bedeninizin yenilenmesi canlanması ve toksinlerden arınması.

Vücudunuz son derece zeki ve inanılmaz derecede çalışkandır. Her gün başlangıcında, her gün sonunda, her gün;  tüm girdileri sizin için proses eder, iyi olanı kötü olandan ayırt eder, rutin metabolik atıkların yanı sıra zararlı maddeleri vücuttan çıkarmak için elinden gelenin en iyisini yapar. Ancak, bugünlerde bedenlerimiz bitmek bilmeyen stres kaynakları ile dolup taşıyor ; çevresel toksinler, işlenmiş gıdalar, çözülmemiş duygular ve psikolojik stres gibi. Kaçınılmaz olarak bunların hepsini sindirmeye çalışırken kayda değer derecede toksisite de biriktiririz- bu zamanla sistemde yapılanır- dokularda birikir ve sağlığımızı tehlikeye atar. Ancak vücudumuza bir mola vermek için yapabileceğiniz bir şey var. Aslında ayurvedik temizliğin arkasındaki Fikir tam olarak budur; vücudun girdilerinin çeşitliliğini ve karmaşıklığını ( ve potansiyel toksinlerin) en aza indirmek Böylece vücudun dinlenebilmesi, kendini rejenere edilmesi ve onarabilmesi için ortamı sağlamaktır. Ve şaşırtıcı bir şekilde zararlı girdilerin yığılması yavaşladığında vücudunuz çok derin bir temizlik yapmak için hemen durgunluğun avantajından yararlanacaktır.

Arınma pratiği öyleki, enerji güç ve bağışıklığın gelişmesinin yanı sıra yenilenmiş bir yaşam sevgisine sahip olmak için ayurvedik yaşam tarzının çok önemli parçasıdır. Kökünde, bir ayurvedik arınma, Sindirim sistemini dinlendirip temizleyerek, vücuttaki GI meridyeni üzerinde (metabolik ateş) agni’nin gücünü arttırır. Ayurveda dengeli agni’yi ideal sağlığa ulaşmanın en önemli gereksinimlerinden biri olarak görür. Bu temizlik ile bakım agni’ye sisteminizde aktif olabilecek herhangi bir dengesizlik için güçlü bir panzehir sunar. Agni kavramı sizin için yeni ise, daha kapsamlı bir giriş sunan “Sağlıklı sindirimin önemi: Agni’yi anlamak için ayurvedik kılavuz”u okuyabilirsiniz.

Faydaları:

Ayurvedik Arınma:

 • Zihne ve sinir sistemine sakinlik hissi verir.
 • Zihinsel, ruhsal ve duygusal alanlarda hem netliği hem de köklenmeyi destekler.
 • Enerji, canlılık ve yaşam coşkusunu besler.
 • Sağlıklı bir vücut ağırlığının korunmasını destekler.
 • Dengeli uyku döngülerinin yenilenmesine ve kurulmasına yardımcı olur.
 • Düzenli ve dengeli vücuttan atımı destekler.
 • Her bireyin doğal denge durumunu yeniden kurulumuna yardımcı olur.
 • Dokuları derinlemesine beslenmeye ve gençleşmeye hazırlar.
 • İdeal sağlığı destekler.

Sonunda, Ayurvedik arınma, vata, pita ve kapha özelliklerinin baskın fazlalıkları ve toksinler dokulardan çekerek sindirim kanalı ile elime eder. Arınmanın kendisi çok da keyifli olmasa da, kirlilikler elimine edilmek uzere dolaşıma karıştıkça, kısa sürede etkiler görülecektir. Bununla birlikte, arınma doğru şekilde yapılırsa, sonuçlar genel sağlıkta ve denge duygusunda gelişmeler olacaktır.

Takibinde ki yazılar da yılın her zamanında uygulayabilmeniz için herşeyi, yiyecek temelli ve basit bulabilirsiniz. Şu var ki, nazik ve hafif bir arınma bile hamile veya emziren kadınlar, aşırı derecede zayıf veya zayıflamıș için uygun değildir. Öte yandan, hamile kalmayı düşünüyorsanız, Her iki eşin de üç ay öncesinde Ayurveda arınma yapmalarını özellikle tavsiye edilebilir.

Ayurvedik Arınmanın Dört Aşaması

Geleneksel bir Ayurvedik temizlik, her bir süreçte önemli bir rol oynayan dört farklı aşamadan oluşur:

 1. Hazırlık—İlk Adım

Etkili bir arınmaya hazırlanmak için diyetinizi ve yaşam tarzınızı temizleme zamanı.

 1. Aktif Temizlik—Arınmanın Kalbi

Tahıllar, kitchari (bölünmüş maş fasulyesi ile pişirilmiş basmati pirinci), sebzeler ve bol miktarda detoks sıvısından oluşan bir monodiyet yeme dönemi;  Bu aşamadaki süreç, yaşam tarzı uygulamalarıyla desteklenebilir.

 1. Yeniden Başlama—Sindirim Ateşiniz İçin geçiş aşaması

Diyeti yavaş yavaş çeşitlendirip  basit, tam gıdaları (kitchari dışında) dahil etmenin ve sonunda buğday, mandıra, soya ve itüzümü gibi yaygın alerjenleri yeniden tanıtma zamanı

 1. Canlandırma—Son Adım

Bu faz, dokulara derin beslenme sunmanın ve sistem genelinde canlanmayı-gençleşmeyi teşvik etmenin zamanı.  Bu gerçekten arınmanın kendisinden ayrı bir çabadır ve ilerleyen yazılarda periferik olarak ele alınsa da, canlandırma sürecinin bu aşaması için daha kapsamlı bir kaynak bilgisi bulacaksınız.

Arınmanın Süresinin Seçilmesi

Arınmanın süresi tamamen size bağlıdır, ancak lütfen tüm farklı aşamaların her birine eşit değer ve önem vererek tamamlamak için gereken süreyi göz önünde bulundurun.  Genel olarak, arınma ne kadar uzun sürerse, detoksunuz o kadar derin olur.  Daha uzun bir arınma aynı zamanda bir süre için daha hassas bir sindirim sistemi ile sonuçlanacak ve ardından başlama aşamasına daha fazla özen gerektirecektir. Yönetebileceğiniz bir zaman dilimi seçmeniz kritik derecede önemlidir. Uzun bir arınma ile mücadele etmekten veya yarım bırakmaktansa daha kısa bir arınma programında başarılı olmak çok daha iyidir.  Prosedürler size ilerde daha yakın geldiğinde, her zaman daha uzun bir arınma gelecekte yapabilirsiniz.

Aşağıda, üç günlük, dokuz günlük, on beş günlük ve yirmi bir günlük arınma yapısını özetleyen bir tablo yer almaktadır – her biri hazırlık, aktif temizlik ve yeniden başlama aşamalarına eşit sayıda gün ayırmaya dayanmaktadır.  Bu faz yapısı idealdir çünkü vücudunuzun arınma moduna hassas bir şekilde geçmesini ve sonrasında normal rutininize nazikçe geri dönmenizii sağlar.  Aynı zamanda çok anlaşılır ve uygulanabilir olduğundan,  size uygun gelen diğer herhangi bir süre için (örnek; iki günlük, dört günlük, altı günlük aşama uzunluklarına dayalı bir arınma) kolayca uyarlanabilir.  Eğitimli bir Ayurvedik  rehber olmadan yedi günden uzun fazlarda arınma yapmamanızı tavsiye ederiz.

Arınma Toplam Süre3 Gün9 Gün15 Gün21 Gün
Arınmanın FazlarıFazların Süreleri
1 Gün3 Gün5 Gün7 Gün
1.     Hazırlık1 Gün3 Gün5 Gün7 Gün
2.     Aktif Temizlik1 Gün3 Gün5 Gün7 Gün
3.     Yeniden Başlama1 Gün3 Gün5 Gün7 Gün
Önerilen Canlandırma Yenilenme Faz Süresi
Canlandırma2 Hafta1 Ay6 Hafta3 Ay

Lütfen Dikkat: Vaktiniz kısıtlı ise, buna rağmen daha uzun bir aktif arınma aşaması yapmak istiyorsanız, hazırlık ve yeniden başlama aşamalarını yarım süre şeklinde kısaltabilirsiniz (yarıma yuvarlama).  Örneğin, toplam on beş gün boyunca dört günlük hazırlık ve dört günlük yeniden uygulama ile yedi günlük bir aktif arınma yapmayı seçebilirsiniz.

Sonuç, Beklenenler

Monodiyete dayalı bu arınma tarzı, birçok arınma biçiminden çok daha az tetikleyici ve genellikle çeşitli yapı ve dengesizlikler için daha güvenlidir.  Bununla birlikte, Ayurvedik arınma, uzun süredir devam eden dengesizlikleri dolaşıma taşıma eğilimiyle ortadan kaldırabilmektedir.  Vücudumuza bu fırsatı verdiğimizde kendini onarma şeklidir.  Bir arınmanın sonucu yorucu, duygusal olarak yüklü ve fiziksel olarak rahatsız edici olabilir.  Bu arınma naziktir ve çok fazla rahatsızlığa neden olmamalıdır.  Yine de, arınma boyunca harika hissetmeyi beklemektense, bazı iniş çıkışlara hazırlıklı olmak daha iyidir.  Arınmanın daha derin faydalarını, hemen olmasa bile, tamamladıktan birkaç gün ila bir hafta içinde deneyimlemeye başlamalısınız.  Doğurganlık çağındaki kadınlar için, arınmayı izleyen ilk adet döngüsü sürecin önemli bir parçasıdır, ve arınmayı tamamladığında anlam veremeyebilirler.  Sonuç olarak, bu kadınlar, arınma tamamlandıktan sonra bir veya iki adet döngüsüne kadar pozitif değişimin tam ifadesi deneyim etmeyebilirler.  Bu özellikle daha uzun on beş ila yirmi bir günlük arınma için geçerlidir.

Bu süreç aynı zamanda çözülmemiş duyguları da harekete geçirebilir, bu nedenle bazı duygusal arınmaya da hazırlıklı olmak önemlidir.  Arınma sırasında beklenmedik ve açıklanamayan duyguların ortaya çıkması oldukça yaygındır.  Bu durumların ortaya çıkmasına tanık olduğumuzda, duygularımızı sağlıklı bir şekilde onurlandırmak, hareket etmek ve serbest bırakmak için alan yaratırız.  Arınma süreciniz özellikle yakınlarınız tarafından sevgi dolu destek çok önemlidir.

Arınma İçin Planlama

Önceden planlamak için biraz zaman ayırırsanız, arınma süreciniz çok daha başarılı olacaktır.  Proaktif, kararlı olun ve arınmanıza hazırlanırken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Zamanlamanızı Seçin

Bu arınma yılın herhangi bir zamanında uygulanabilir olsa da, mevsimler arasındaki geçişlerde,  bedenlerimizin bir geçiş hazırlıģında olacağından, özellikle sonbahar ve ilkbahar ekinokslarını çevreleyen dönemler arınmanıza destekler niteliktedir.  Bu program için planlarınızda yer açarak yönetilebilir ise eksiksiz tamalanabilecektir. Arınma süresince strese maruz kalmanızı en aza indirmek de önemlidir.  Olabildiğince detox‐arınma günlerini yükümlülüklerinizi minimum indirerek den odaklanın.  Bunu yapmanın en iyi yolu, biraz içe kapanarak ve çoğu gün evde kalabileceğiniz bir zamanda planlamaktır.  Tercihen,  detox‐arınma aşamasında hiç çalışmazsınız, ancak bu sizin için olası değilse, aktif temizleme ile programa başlamadan önce rutine aşina olabilmeniz için aktif ilk günlerini hafta sonunuza planlamanızı öneririz. Genel olarak, gereksiz aktifliği ve hareketliligi  ortadan kaldırın.  İdeal olarak, arınma tüm süresi boyunca kendinize mümkün olduğunca fazla dinlenme zamanı verirsiniz o kadar yapılanmaya destek vermiş olursunuz … bu özellikle aktif temizlik günlerinde kritik öneme sahiptir.

Menstruasyon Dönemi için Ek Hususlar

Arınma evresinde kanama olmadığından emin olmak için detox süreci kendi döngünuze göre planlamalıdır.  Regl beklenmedik bir şekilde program süresinde  gelirse kitchari diyetine devam edebilir, ancak diğer tüm uygulamaları (abhyanga, nasya, triphala, vb.) menstrüasyon dönemi bitene kadar yapılmamalıdır.

Sonraki adımlar

Sorumluluklarınız kosturmanız arasında uygun bir zaman aralığı bulduğunuzda, detox‐arınmanın her aşamasına hangi günlerin denk geldiğini not ederek takvime yazın.  Ardından, başlangıç ​​tarihinden önce mümkün olduğunca çok sayıda gerekli malzemeyi elde etmek için bir plan yapın (yazının sonundaki tariflerimize ve alışveriş listelerimize bakın).  Arınma sürecinde malzemeleri toplamak için etrafta koşuşturmanın yerine, enerjinizi detoksifikasyon ve yenilenme sürecine odaklamak en yararlısı olacaktır.

Hazırlık Aşaması

Bu aşama, etkili bir arınma sürecine hazırlanmak için diyetinizi ve yaşam tarzınızı temizlemekle ilgilidir.  Hazırlık günlerinde kahve, kafein, tütün ürünleri, alkol ve keyif verici madde kullanılmamalıdır (veya en azından önemli ölçüde azaltmak).  Aynı zamanda hazır yiyecekler, işlenmiş gıdalar, et, rafine şekerler ve tatlılar yenmesi azalmalıdır.  Bunların yerine oldukça basit, bütün gıdaları yemeye odaklanılacaktır (meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve tohumlar).  Bu, daha verimli ve faydalı bir arınmaya zemin hazırlayacak ve vücudunuzun detoks moduna geçmesine yardımcı olacaktır.

Aktif Arınma Aşaması

Bu, detox arınma sürecinin kalbidir.  Bu süre zarfında, kitchari gibi çok basit, temizleyici yiyeceklerden oluşan bir monodiyet yiyeceksiniz.  Diyet, temel sorumluluklarınızı hayat standartını sürdürebilmeniz için yeterlidir, bunun yanında aynı anda sindirim sistemini sıfırlar, toksinlerin yok edilmesini destekler ve vata, pitta ve kapha’yı dengeler.  Arınma aşamasında, abhyanga (yağ ile kendi kendine Ayurveda masajı), hafif egzersiz, yoga, pranayama (yogik nefes uygulamaları) ve destekleyici şifalı otlar almak gibi uygulamalar detox-arınmanın etkisini artıracaktır.

Taze hazırlanmış yiyecekler en iyisidir, bu nedenle yulaf ezmesini ve kitchari’yi her gün, programınıza en uygun zaman hangi saatte olursa olsun taze pişirmelisiniz. Arınmada önceki günlerden kalan yemeklerden kaçınmak için, sabah ilk iş olarak tüm yiyeceklerinizi güne hazırlayabilirsiniz (ve eğer başarabilirseniz tüm süreç boyunca).  Kişniş turşusu ve susam tohumu turşusu gibi garnitürler genellikle birkaç gün boyunca sorunsuz bir şekilde saklanabilir.

Arınma süresince hafif kabızlık yaşanması olasıdır.  Bağırsak hareketlerinizin sıklığı veya hacmi yavaşlıyorsa veya dışkılarınızın çıkması zorlaşıyorsa, lütfen “Detox Sırasında Kabızlığı nasıl gidereceğinizle” ilgili kaynağımıza bakın.  Sağlıklı eliminasyon, detoksifikasyon süreci için kritik öneme sahiptir, bu nedenle, herhangi bir rahatsızlığın farkına varır varmaz proaktif olmak en iyisidir.

Destekleyici Yaşam Tarzı Seçimleri Yapılması

 • Faaliyetlerinizi olabildiğince sakin ve bilinçli yapılmalısınız
 • Kendinizi canlandırıcı ve yenileyici bulduğunuz şeylerle kuşatın.
 • Stresli veya aşırı veya rahatsız edici ortamlara maruz kalmamaya çalışmalısınız.
 • Eğer arınmanız sırasında veya sonrasında yoğun duygular ortaya çıkarsa, duygularınızı şefkatle karşılayın, onları bağımsız bir farkındalıkla gözlemleyin ve sadece ilerlemelerine izin verin – bu süreçte kendinizi onurlandırmalısınız.
 • Mümkün olduğunca dinlenin.  Vücudunuzun başka yerlere tahsis ettiği kaynak sayısını en aza indirerek, enerjinizin büyük bir kısmının detoksifikasyona ayrılmasını sağlamalısınız.

Detox-arınma Aşamasında Sabah Rutinleri

 • Sabah rutininizi kahvaltıdan önce tamamlamak için erken kalkın.
 • Uyandığınızda dilinizi sıyırın ve dişlerinizi fırçalayın.
 • İsteğe bağlı: ılık Nasya Yağı uygulayın (her bir burun deliğine üç ila beş damla).
 • Bu uygulama özellikle zihni, gözleri destekler, omuzlarda ve boyunda taşınan gerilimi dengelemeye yardımcı olur.
 • Bu sizin için yeni bir uygulamaysa, lütfen yardımcı eğitici videomuzu izleyin.
 • Sistemi temizlemek ve sindirim kapasitesini uyandırmak için 8-16 ons sıcak su yudumlayın.
 • İsteğe bağlı: Abhyanga (Ayurvedik Kendi Kendine Masaj)
 • Bu uygulama, dokularda depolanan toksinlerin atılabilmesi için sindirim sistemine doğru taşınmasına yardımcı olur.
 • Önerilen yağlar arasında Organik Susam Yağı, Organik Ayçiçek Yağı ve doşaya özel bitkisel yağlar bulunur: Vata, Pitta ve Kapha Masaj Yağları.
 • Hangi yağın size uygun olduğunu mevcut bünyenize, denge durumunuza ve mevsime bağlı olacaktır.
 • Maksimum fayda ve emilim için yağı yaklaşık yirmi dakika bekletin.
 • İsteğe bağlı: Buhar Banyosu, Sauna veya Doğa yoldan Terleme
 • Bir buhar odasına veya saunaya erişiminiz varsa, ter atacak kadar uzun süre otururken yağınızın emilimi rahat edebilir.
 • Veya, bir ısıtıcı ile banyonuzu ısıtabilir ve duştan alacağınız sıcak su ile biraz buhar oluşturabilirsiniz.
 • Üşümemek önemlidir.
 • Sadece gerektiğinde sabun kullanarak banyo yapın veya duş alın (ideali vücudun her yerinde değil gereken yerlerine sabun kullanmak).

Her gün abhyanga yapıyorsanız, bazı ek hususlar şunlardır:

 • Yağlı yüzeylerde kaymamaya dikkat edin;  önce ayaklarını yıkayın.
 • Fazla yağ su ile durulanmalıdır.
 • Dışarı çıkmanız gerekmiyorsa saçınızda biraz yağ bırakmanızda fayda vardır.
 • Aksi takdirde, yağın tamamını çıkarmak için birden fazla şampuanlamanız gerekebilir.  Ayrıca kuru saçınıza şampuan uygulamayı (ıslatmadan önce) deneyebilirsiniz, köpürtün ve durulayın. Bu yöntem yağı daha etkili bir şekilde temizleyebilir.
 • Kurulamak için özel bu işleme ayrılmış bir havlu kullanın (bu havlu zamanla yağlı hale gelir).
 • Nazik Egzersiz
 • Yavaş, nazik hareketler temizliği destekleyecektir;  bundan fazlası ters etki yapabilir.
 • Detox süreci kendinizi zorlamanın zamanı değil.
 • Yürümeyi, tai chi’yi, qigong’u veya vata-pasifize edici yoga (temizlik için yeterince yumuşak olan) gibi bir temel yoga akışları yapılabilir.
 • Kahvaltı yapın
 • Basit Yulaf ezmesi veya Kitchari yi istediğiniz kadar (çok fazla olmamak kaydıyla) yenebilir.

Aktif Arınma Aşamasında Beslenme

 • Kitchari’yi gün boyunca, öğünler arasında en az üç saat bırakarak ve günde toplam üç öğün yemeyi hedefleyerek istenilen kadar yenebilir.  Doymak için yeterince yenilebilir ama fazla yenmemeli.
 • Kitchari’nizi Taze Kişniş acı sosu veya Susam Tohumlu hint sosu ile süsleyebilirsiniz.
 • Atıştırmalıklardan kaçınmak en iyisidir, ancak fazladan bir şeye ihtiyacınız varsa, biraz taze meyve, birkaç çiğ kuruyemiş veya birkaç dilim avokado yenilebilir.
 • Temizlik sırasında kendinizi eksik hissetmemeniz çok önemlidir.  Süreçten gerçekten memnun ve huzurlu hissedeceğiniz kadar ve yeterli çeşitlilikte yiyecek yediğinizden emin olun.
 • Mono Diyet yoksunluk hissine neden oluyorsa, kahvaltıda kitchari yerine basit Yulaf kahvaltıları yenebilir.  Kitchari’niz de kullandığınız sebzeleri günden güne değiştirebilirsiniz.  Hala zorlanıyorsanız, sebzelerinizi buharda pişirip garnitür olarak -eritilmiş ghee, limon suyu ve bir tutam tuz – veya bir tutam tuz ve limon suyu ile 1/2 avokado ile birlikte ayrı servis edebilirsiniz.
 • Akşam 7’den sonra hiçbir şey yememeye çalışın.
 • Yeterli hidrasyonu sağlamak ve toksinler salındıkça atılmasına yardımcı olmak için her gün en az 8–12 bardak oda sıcaklığında, ılık veya sıcak içecek içilmeli.
 • İdeal olarak, sıvılarınızın çoğu öğün aralarında alınmalıdır.
 • Uygun içecekler arasında su, CCF Çayı, Rehidrasyon Çayı ve detoks çayları bulunur: bunlardan istenilen kadar içilebilir.

Aktif Arınma Aşamasında Akşam Rutini

 • Triphala Çayı
 • 1/2 çay kaşığı Triphala tozunu bir bardak taze kaynamış suda on dakika demleyin.  Yatmadan yaklaşık yarım saat önce soğutarak içilebilir.
 • Veya iki Triphala tabletini bir bardak ılık su ile birlikte alınabilir.
 • Gece 22:00 de uyumaya gecilmelidir.
 • Uyku vücudun detoks için en iyi zamanıdır, bu nedenle arınma boyunca bol bol dinlenin.

Yeniden Giriş, Normal Geçiş Aşaması

Aktif arınma aşamasını tamamladıktan sonra, vücudunuz dolaşıma karışan toksinleri proses etmeye devam edecektir.  Sindirim sisteminiz çok temiz bir beslenmeye alışmış olacağından aşırı uyarıcı veya işlenmiş gıdalara karşı  hassas olacaktır.  Bu nedenle, normal rutininize yavaş bir geçiş ve çeşitlendirilecek bir beslenme kritik derecede önemlidir.  Menünüzü çok kademeli olarak basitten başlayıp çeşitlendirerek, bütün yiyecekleri yiyebilirsiniz.  Basit, tam gıdalardan oluşan bir diyet sürdürmeye ne kadar devam edebilirseniz okadar  agni’niz arınma sonrası güçlenecektir.  Bu aynı zamanda süt, buğday, soya ve itüzümü gibi potansiyel olarak ağırlaştırıcı gıdalarla test etme zamanıdır – bu gıdaları birer birer beslenmeye katarak ve takibi 24 saat içerisinde vücudunuzun nasıl tepki verdiğini gözlemleyebilirsiniz.

Arınmanın bu aşaması boyunca çok basit bir diyet sürdürmek sisteminize bir aralık, agni’yi güçlendirerek sindirim sisteminizi arınma tamamlandıktan sonra da daha karmaşık yiyecekleri başarılı bir şekilde proses edebilmesine hazırlar.  Ancak gerçek şu ki, yüksek düzeyde yapılan bir mono diyeti sürdürmek, mono diyet tamamladıktan sonra çeşitli çok basit, tam gıdaları yemeye bağlı kalma surecinden  daha kolaydır.  Birçokları için bu aslında tüm temizliğin en zorlu aşamasıdır.  Zor kısmı arınma surecini atladığımızı hissedebiliriz ve günlerce kitchari’den sonra, beslenmemize karmaşık ve işlenmiş gıdaları dahil etmeye genellikle can atarız.  Bu nedenle, bu aşamaya zihinsel olarak hazırlanmak son derece önemlidir.  Bunu, arınmanın aşamalı bir geçişi yerine, önemli bir parçası olarak düşünün.  Bu aşama için önceden bir menü planlamak da yararlı olabilir.  Planınıza lezzetli ve heyecan verici bulacağınız yemekleri seçin, böylece aşırı karmaşık ve sindirimi zor yiyeceklere dalmak zorunda kalmazsınız. Pizza ve birayla kutlamanın zamanı değil!  Unutmayın, arınma süreciniz ne kadar uzun sürerse, vücudunuzun beslenmenizi çeşitlendirmek ve agni’yi güçlendirmek için o kadar zamana ihtiyacı olacaktır.  Zamanı uzun tutarak hareket edin ve agni’niz arınma sürecinden çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır – bu da ileriye dönük daha iyi sürdürülebilir sağlık anlamına gelecektir.

Yenilenme Aşaması

Herhangi bir derin arınma surecini yenilenme dönemiyle takip etmek önemlidir.  Artık vücudunuzu birikmiş toksinlerden ve dengesizliklerden temizlediğinize göre, dokularınız çok derin beslenmeye hazırdır.  Canlandırıcı yiyecekler ve uygulamalar genellikle rahatlatıcıdır, hatta çoğu insan sürecin bu aşamasını oldukça keyifli bulur.  Ayurvedik yenilenme hakkında bilmeniz gereken her şeyi Yenilenme Bölümümüzde bulabilirsiniz.

Yeni Bir Başlangıç… Normal Hayatınıza Geri Dönmek

Arınmanın sonuna doğru, hayatınız üzerinde düşünmek için biraz zaman ayırın, böylece bu zamanda sizin için yeni amaçlar ve önemli olanlar ile ilerleyebilirsiniz.  Arınmanızı tamamlarken kendinize verebileceğiniz en büyük hediyelerden biri, daha çeşitli bir beslenmeye ve daha bilinçli bir rutine yavaşça ve nazikçe geri dönerek gösterdiğiniz çabayı onurlandırmaktır.  Tanımlanmış bir yeniden başlama döneminden geçtikten sonra bile, arınmanızın faydalarını tam olarak anlayabilmenizin biraz zaman alabileceğini (iki hafta, bir ay veya daha uzun) bilmelisiniz.  Bu tamamen normaldir çünkü vücut genellikle arınma prosesi sırasında salınan toksinleri atmaya devam eder.  Bu, daha derin içsel farkındalık geliştirmek ve bedeninizi dinlemek için harika bir zamandır.  Arınma bittikten sonra bile sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzı sürdürerek ideal sizi mutual edecek sağlığı destekleyebilirsiniz.

Tarifler

Yemek pişirirken, yemeğinizin zihniyetiniz ve varoluş halinizin enerjisini emeceğini unutmayın. İyileşme sürecinizi, mutfağınıza iyi niyetler ve farkındalık getirerek destekleyebilirsiniz.

Basit Yulaf Ezmesi

Kitchari, Ayurvedik arınma sürecinde geleneksel olarak günde üç kez yenir, ancak bu basit yulaf ezmesi tarifi, eğer kahvaltıdan önce kitchari hazırlamak sizin için pek gerçekçi değilse iyi bir alternatiftir. Bu tarif aynı zamanda kitchari mono-diyetine (tek besin grubu kullanılarak yapılan diyet) faydalı bir mola vermek olarak da görülebilir – özellikle de benzer yiyecekler tüketmekten sıkılma eğilimindeyseniz.

Meyve ve tahıllar, sıklıkla zayıf bir gıda kombinasyonu olarak kabul edilirken, yulaf özellikle hafif bir tahıldır ve genellikle kolay sindirilebilir. Yulafın tat profilinin de belirli meyvelerle pek çok ortak noktası vardır ve bu da onları daha uyumlu kılar. Ek olarak, meyveler ve yulaf birlikte pişirildiğinde, çok çeşitli niteliklerinin sindirilebilirliklerini daha da artıracak şekilde birbirine karışması mümkün olur.

Malzemeler

 • 1/2 su bardağı kuru yulaf ezmesi
 • 1 1/2 su bardağı su
 • 1/4 su bardağı kuru üzüm
 • 1/2–1 fincan taze elma, kayısı, şeftali veya armut (küçük parçalar halinde kesilmiş)

Opsiyonel Isıtıcı Baharatlar

 • 1/4 çay kaşığı toz tarçın
 • 1/4 çay kaşığı toz muskat
 • 1/8 çay kaşığı toz kakule
 • 1/8 çay kaşığı toz zencefil

Küçük bir tencerede kuru üzüm, doğranmış meyve, 1 su bardağı su ve arzu ettiğiniz baharatları karıştırın ve orta-yüksek ateşte kaynamaya getirin. Daha sonra ağır ateşte on ila on beş dakika veya meyve yumuşayana ve iyice pişene kadar (elmaların pişmesi biraz daha uzun sürebilir) pişirin. Yulaf ve kalan 1/2 su bardağı suyu ekleyin, karıştırın ve tekrar kaynatın. Karışım kaynadığında iyice karıştırın, ocaktan alın, kapağını kapatın ve yulaflar yumuşayana ve su emilene kadar beş ila on dakika bekletin. Soğutun ve servis yapın.

Dosha’lar için Meyveler:

Vata için kayısı ve şeftali tercih edin.

Pitta için elma ve armut tercih edin.

Kapha için her meyve iyidir. Öncelikle kapha’yı dengelemeye odaklanıyorsanız, bu lezzetli kapha yatıştırıcı modifikasyonu da denemek isteyebilirsiniz: sadece birkaç çeşit kesilmiş meyveyi birleştirin, yulafları ve ikinci parti suyu eleyin, tarifin geri kalanını olduğu gibi izleyin ve pişirilmiş meyvelerden oluşan bir kahvaltının tadını çıkarın.

Dosha ve Mevsimlere göre Baharatlar:

Vata, kapha ve daha soğuk mevsimler için isteğe bağlı baharatlar bu yemeğe lezzetli bir sıcaklık katar. Eğer Pitta dengesizliği varsa tarçın ve kakule tercih edin ve miktarı azaltmayı düşünün. Şiddetli Pitta dengesizliği için (veya mevsim sıcaksa) baharatları tamamen bırakın. Pişmiş meyveli yulaf ezmesi kendi başına şaşırtıcı derecede lezzetlidir.

Tridoshic Kitchari

Kitchari, basmati pirinci ve kırılmış sarı maş fasulyesi (mung dal) ile hazırlanan güveç tipi bir yemektir. Arınma sırasında uygun sebzeler doku, lezzet ve önemli bir lif kaynağı sağlar. Kitchari’nin sindirimi çok kolaydır, bu da onu herhangi bir arınma perhizi için harika bir besin yapar. Vücudun doğal detoksifikasyon süreçlerine ekstra enerji ayırarak sindirim sisteminin dinlenmesini sağlar. Bu tarifteki miktarlar, bir günlük kitchari tedariki için iyi bir başlangıç noktası sağlar, ancak tercihlerinizi ve alışkanlıklarınızı öğrendikçe, miktarları ihtiyaçlarınıza daha iyi uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Malzemeler

 • 1 su bardağı beyaz basmati pirinci
 • 1/2 fincan sarı kırık maş fasulyesi (mung dal)
 • 2 yemek kaşığı ghee
 • Baharatlar (veya 1 yemek kaşığı kitchari baharat karışımı)
 • 1/4 çay kaşığı siyah hardal tohumu
 • 1/2 çay kaşığı kimyon tohumu
 • 1/2 çay kaşığı toz zerdeçal
 • 1 1/2 çay kaşığı toz kişniş
 • 1/2 çay kaşığı toz rezene
 • 1 tutam şeytantersi (asafoetida)
 • 1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil
 • 1 çay kaşığı doğal mineral tuzu
 • 6 su bardağı su
 • 2 su bardağı sindirimi kolay sebze (kuşkonmaz, havuç, kereviz, yeşil fasulye, yaz kabağı, tatlı patates veya kabak gibi)

Sarı kırık maş fasulyesini gece boyunca (veya en az dört saat boyunca) suda bekletin. Islatma suyunu süzün, pirinçle birleştirin ve karışımı en az iki kez veya su berraklaşana kadar durulayın ve bir kenara koyun. Orta boy bir tencerede veya çorba tenceresinde ghee’yi orta ateşte ısıtın. Siyah hardal tohumu, kimyon tohumu ekleyin ve hardal tohumları patlamaya başlayana kadar birkaç dakika soteleyin. Zerdeçal, kişniş, rezene, şeytantersi ve taze zencefili ekleyin. Aromatik olana kadar hızlıca karıştırın. Pirinç ve maş fasulyesi karışımını baharatlara ekleyin ve sürekli karıştırarak birkaç dakika soteleyin. 6 su bardağı suyu ekleyin, ısıyı yüksek seviyeye getirin ve kaynatın. Çorba kaynadığında tuzu ilave edin, kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık kırk dakika pişirin. Bu arada sebzelerinizi küçük, lokma büyüklüğünde parçalar halinde kesin. Kitchari’nin pişme sürecinin yaklaşık yarısında sebzeleri ekleyin ve tekrar kaynamaya bırakın. Pirinç, maş fasulyesi ve sebzeler tamamen pişene kadar ağır ateşte pişirmeye devam edin. Ateşten alın, soğutun ve servis yapın. Not: Tatlı patates gibi bazı sebzeler daha fazla pişirme süresi gerektirebilir ve gerekirse daha erken eklenebilir.

Yemek piştiğinde suyunun çok az olmasını hedefleyin. Yoğunluk, bir et suyunun aksine bir sebze güvecininki gibi olmalıdır. Fasulye, pirinç ve sebzelerin iyice pişmesini isteseniz de, fazla su ve aşırı karıştırma, malzemelerin yoğunlaşmasına ve yapışkan olmasına neden olabilir. Kitchari’yi zevkinize göre taze kişniş, kişniş sosu (coriander chutney) ve susam sosu (sesame chutney) ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Taze Kişniş Sosu (Fresh Coriander Chutney)

Amadea Morningstar’ın Ayurvedik Yemek Kitabı’ndaki bu Tridoshic tarif çok lezzetli ve özellikle Pitta fazlalığını azaltmak için faydalıdır.

Malzemeler

 • 1 demet (125 gram) taze kişniş yaprağı ve sapları (kişniş veya Çin maydanozu olarak da bilinir)
 • 1/4 su bardağı taze sıkılmış limon suyu
 • 1/4 su bardağı su
 • 1/4 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi
 • 2 yemek kaşığı taze kök zencefil, doğranmış
 • 1 çay kaşığı arpa maltı veya çiğ bal
 • 1 çay kaşığı doğal mineral tuzu
 • 1/4 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Limon suyu, su ve taze kişnişi kişniş doğranana kadar karıştırın. Kalan malzemeleri ekleyin ve macun gibi olana kadar karıştırın. İdareli kullanın. Bu sos (ezme) buzdolabında kapalı bir kapta bir haftaya kadar saklanabilir. Daha ipeksi bir doku için taze kişniş saplarının sadece yapraklarını ve üst kısımlarını kullanın.

Susam Sosu (Sesame Seed Chutney)

Usha ve Vasant Lad’ın Kendi Kendini İyileştirme için Ayurvedik Yemek Pişirme adlı kitabından bu Tridoshic tarif, özellikle vata ve kapha dengesizliği olan insanlar için iyidir. Pitta dengesizliği varsa, acı biberi azaltarak 1/4 çay kaşığı kadar kullanın.

Malzemeler

 • 1 su bardağı kavrulmuş ve öğütülmüş susam
 • 1 çay kaşığı arnavut biberi
 • 1/4 çay kaşığı doğal mineral tuzu

Malzemeleri karıştırın ve kitchari’yi süslemek için bu karışımdan yaklaşık 1 çay kaşığı kullanın.

Kimyon, Kişniş, Rezene Çayı

Malzemeler

 • 1 litre arıtılmış su
 • 1 çay kaşığı kimyon tohumu
 • 1 çay kaşığı kişniş tohumu
 • 1 çay kaşığı rezene tohumu

Tüm malzemeleri bir tencereye koyun, kaynatın, altını kısın ve on beş dakika veya tohumlar batmaya başlayana kadar pişirin. Ateşten alın ve süzün. Çayı bir termosta veya buzdolabında saklayın, ancak oda sıcaklığından daha soğuk içmeyin.

Alakananda Ma’nın Rehidrasyon Çayı

Malzemeler

 • 4 1/2 su bardağı saf su
 • 2 tepeleme çay kaşığı nane veya taze nane
 • 1 tepeleme çay kaşığı brahmi/gotu kola
 • 1/4 çay kaşığı doğal mineral tuzu
 • 1/4 misket limonu (sıkılmış suyu)
 • 2 çay kaşığı turbinado şekeri

Suyu kaynatın. Ateşten alın ve otları, tuzu ve misket limonunu ekleyin. On dakika demleyin, süzün, turbinado ekleyin ve ılıkken veya oda sıcaklığında için.

Alışveriş Listesi

Önerilen miktarlar yaklaşık değerlerdir ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması gerekebilir.

Şifalı Otlar ve Ürünler

 • Triphala tozu (aktif arınmada günde 3.5 gram) veya Triphala tabletleri (aktif arınmada günde iki)
 • Dil sıyırıcı
 • İsteğe bağlı: Brahmi/Gotu Kola tozu, Alakananda Ma’nın Rehidrasyon Çayı için (aktif arınmada günde 3.5 – 7 gram)
 • İsteğe bağlı: Abhyanga için yağ (aktif arınmada günde 55-110 gram)
 • Vata dengesizlikleri veya Vata mevsimi için Organik Susam Yağı veya Vata Masaj Yağı kullanın ve daha fazla yağ kullanmayı planlayın.
 • Pitta dengesizlikleri veya Pitta mevsimi için: Organik Ayçiçek Yağı veya Pitta Masaj Yağı ve orta miktarda yağ kullanmayı planlayın.
 • Kapha dengesizlikleri veya Kapha mevsimi için: Organik Susam Yağı veya Kapha Masaj Yağı ve daha az yağ kullanmayı planlayın.
 • Opsiyonel: Nasya Yağı (30 gramlık bir şişe yeterli olacaktır)
 • İsteğe bağlı: Agniyi iyileştirmek için yemeklerden sonra Vata Digest, Pitta Digest veya Kapha Digest tabletleri alınabilir (aktif arınmada günde iki ila üç tablet).

Yiyecek Listesi

 • İsteğe bağlı: Organik Yulaf ezmesi (aktif arınmada 1/2 fincan veya günde 57 gram)
 • İsteğe bağlı: Kuru üzüm (aktif arınmada günde 1/4 fincan veya 42 gram)
 • İsteğe bağlı: Basit Yulaf Ezmesi için Meyve (aktif arınmada günde 1/2–1 fincan elma, kayısı, şeftali veya armut)
 • Organik Beyaz Basmati Pirinci, (aktif arınmada günde 200 gram)
 • Organik Sarı Maş Fasulyesi (Mung Dal) (aktif arınmada günde 110 gram)
 • Organik Ghee, Arıtılmış Tereyağı – çoğu sağlıklı gıda mağazasında bulunur (aktif arınmada günde 55gram)
 • İsteğe bağlı: Organik Kavrulmuş Susam Tohumları (susam sosu başına 1 su bardağı)
 • Kitchari için Sebzeler (aktif arınmada günde 2 bardak kadar), örneğin:
 • Kuşkonmaz
 • Havuç
 • Kereviz
 • Yeşil fasulye
 • Yaz kabağı
 • Tatlı patates
 • Kabak
 • Elinizin altında bulunması gereken baharatlar ve garnitürler
 • Siyah Hardal Tohumu
 • Karabiber
 • İsteğe bağlı: Kakule tozu (yulaf ezmesi için)
 • İsteğe bağlı: arnavut biberi (susam sosu için)
 • Kişniş (taze kişniş sosu başına 110 gram)
 • İsteğe bağlı: Toz Tarçın (yulaf ezmesi için)
 • Kimyon tohumları, bütün
 • Hindistan cevizi, şekersiz ve rendelenmiş
 • Toz Kişniş
 • Kişniş tohumları, bütün
 • Toz Rezene
 • Rezene tohumları, bütün
 • İsteğe bağlı: Toz Zencefil (yulaf ezmesi için)
 • Kök Zencefil, taze
 • Şeytantersi (Asafoetida)
 • İsteğe bağlı: Kitchari Baharat Karışımı (kitchari’deki bazı baharatların yerini)
 • Limon
 • Misket limonu
 • Nane, taze veya kuru Nane
 • Doğal Mineral Tuzu
 • İsteğe bağlı: Toz muskat (yulaf ezmesi için)
 • Tatlandırıcılar: Arpa Maltı veya Ham Bal; Turbinado şekeri
 • Toz Zerdeçal

Veya Banyan’ın Temizleme Kitlerinden biriyle zamandan ve paradan tasarruf edin (burada reklamlı ürünlere yer verilmiş):

 • Kitchari Kiti
 • Yedi günlük Organik Basmati Pirinci temini
 • Yedi günlük Organik Sarı Mung Dal temini
 • Kitchari Baharat Karışımı
 • Organik Ghee
 • Ayurveda Arınma Kiti
 • Yukarıdakilerin tümü artı…
 • Organik Triphala tabletleri
 • Organik Susam Yağı
 • Pukka Detoks Çayı
 • Deluxe Ayurveda Arınma Kiti
 • Yukarıdakilerin tümü artı…
 • Organik Chyavanprash
 • Organik Nasya Yağı
 • Burun Durulama Kabı
 • Paslanmaz çelik Dil Sıyırıcı

 

Çeviren: Özgü Gümüş