Yazılar

Padmasana’nın Mitolojik Hikayeleri

Padmasana veya Lotus Pose, yogada iyi bilinen bir meditasyon duruşudur. Doğrudan belirli karakterlerle bağlantılı bazı asanalardan farklı olarak Padmasana’nın mitolojisi, Hinduizm’de saflığı ve manevi önemi nedeniyle saygı duyulan lotus çiçeğinin sembolizmi etrafında döner. Bu hikayelerin Padmasana uygulamasına nasıl anlam kattığı aşağıda açıklanmıştır:

1. Brahma’nın Doğuşu:

  • Hindu mitolojisine göre yaratıcı tanrı Brahma, tanrı Vişnu’nun göbeğinde açan bir lotus çiçeğinden ortaya çıkmıştır. Bu ilişki Padmasana’yı yaratılış, aydınlanma ve içsel çiçek açma potansiyeli ile ilişkilendirir.
  • Lotus Pozunu üstlenerek, Brahma’nın lotus beşiğinden çıkması gibi, içsel keşif ve kendi yaratıcı potansiyelinizin uyanışı fikriyle sembolik olarak bağlantı kurabilirsiniz.

 

2. Lakshmi’nin Tahtı:

  • Refah ve bereket tanrıçası Lakshmi sıklıkla bir nilüfer çiçeğinin üzerinde otururken tasvir edilir. Bu ilişki Padmasana’yı refah ve refahı çekmekle birleştirir.
  • Padmasana’yı uygularken Lakshmi’nin bolluk ve iyi şans enerjisini hayatınıza davet etmeye niyet edebilirsiniz.

 

3. Vişnu’nun Duruşu:

  • Koruyucu tanrı Vişnu, yaratılış döngüleri arasındaki dönemlerde kozmik okyanusta yüzen bir nilüfer çiçeğinin üzerinde dinlenir. Padmasana böylece dinlenmenin ve yenilenmenin simgesi haline gelir.
  • Lotus Pose’da oturmak, Vishnu’nun huzurlu ve dingin enerjisinden yararlanmanıza olanak tanır, bir süre efor sarf ettikten sonra rahatlamayı ve yenilenmeyi teşvik eder.

 

4. Yoga ve Meditasyon:

  • Padmasana, birçok yoga geleneğinde meditasyon için ideal bir duruş olarak kabul edilir. Lotus çiçeğinin saflığı ve aydınlanma ile ilişkisi, zihni susturma ve meditasyon yoluyla berraklığa ulaşma uygulamasıyla yankılanır.

Padmasana (Lotus Pozu)

Padmasana (Lotus Pozu)

 

Padma “lotus” demektir. Bu pozda ayaklar çaprazdır. Ayaklar baldırların üstünde tabanlar yukarıya dönük dinleniyor. Omurga dik, eller ya eller yukarı olacak şekilde dizde ya da kucakta dinleniyor.

Lotus çamurlu suda büyür ama bu çiçek buna dair hiçbir iz göstermez; yani biz bu dünyada
yaşamalıyız. B.K.S Iyengar

Bu iki çiçek su menekşesi ve lotus olağanüstü güzellik ile birleşmiştir ama, su yüzeyinde yüzdüklerinden dolayı, kolayca ulaşılabilir değiller. Kökleri çamurdadır ve çamurlu sudan sıyrılıp büyürler. Aynı şekilde bencilliğin suları da çamurlu ve kaygandır. Ve bilincin çiçek açma isteği bazen ulaşılması imkansız gibi görünür. Sadece lotus çiçeği değil, başlı başına duruşu, göz alıcılığı zorluklar ne olursa olsun onlarla başa çıkmaya değer gözüküyor. Kraliyet duruşu olarak adlandırılır ve Padmasana (lotus) ‘ yı kolaylıkla yapan kişi şanslıdır. Biri bu lotus pozunu yaptığında çiçeğin güzelliğini, zarafetini ,sonsuzluğunu üstlendiği varsayılır. Lotus karşıtlıkları sembolize eder, doğum ve ölüm , adam ve kadın, ve yaratıcı güçlerin etkileşimini. Genellikle “Işığın Çiçeği” olarak düşünülmüştür. Mısır ve Hint güneş tanrıları , semitik ay tanrıları, doğa ana ve ay tanrıçası ile birlikte ortaya çıkmıştır. Lotusun hürmeti, çeşitliliği muhtemelen en iyi şekilde evlerde, tapınaklarda ve kiliselerde resmedilmiş ve gösterilmiştir. Avrupa’da Lotusun doğal olarak büyümediği zamanlarda kutsallığı eski katedral ve kiliselerde vitray penceresinde gül ile sembolize edilmiş, “gül pencere” olarak anılmıştır . Güzel mozaik kubbeler, ya da hatta tavanlarda, lotus tasarımı italya ve ispanyada hatta nerdeyse tüm Akdeniz ülkelerinde görülmüş.

Çinlilere lotus “geçmişi, anı ve geleceği temsil ediyor, bitki tomurcuklanıyor, çiçek açıyor ve meyve veriyor hepsini aynı anda yapıyor.” Değeri insanların günlük hayatında bitkinin her kısmını
kullananlarda görülebilir. Lotus mısır anıtlarında ve çizimlerinde ve antik dönemde dini ayinlerinde kullanımından dolayı en önemli çiçek olarak görülmüş. Mavi lotus Taranın özel çiçeğidir, Tibetli budistler için Şefkatin annesi. Lotus nereyi evi olarak yapmışsa, hemen kutsallık, güzellik ve huşu (awe) atmosferi oluşturur. Beden lotus pozunu başarmak için eğitilmelidir. Pozun psikolojideki inceliğine rağmen, beden ve zihine katmış olduğu güçlü etkileri görmezden gelinemez. Bu geleneksel meditasyon pozunda, ilk dışta bir durgunluk ve sonra içte. Lotus ile ilgili olan düşüncelerinizin aklınızdan geçmesine izin verin.

Padmasana (Lotus Pozu)

Güzellik, yüzen, kolay ulaşılamayan, bencillik, çamurlu ve kaygan, zor,kraliyet pozu, zarafet, ilahiyat(kutsallık), doğum ve ölüm, adam ve kadın, yaratıcı güçler, Işığın çiçeği,tomurcuk,çiçek ve
meyve,kutsallık,huşu(awe),eğitlimiş,ince psikoloji, güçlü etkiler,durgunluk Doğuda lotus bilincin seviyelerini temsil ediyor ve tamamen açılmış çiçek Buddha ile birleştirilmiştir, aynı zamanda çoğu önemli dini figür ve tanrılarla. Çok özel kıymetli bir tahtın göstergesidir. Kral Budha, “lotus doğumlu” olduğu düşünülür ve Dünya ana birçok adında(108 adıyla), lotusta oturduğunu ya da ayakta olduğu görülür ve doğa üstü olduğunu temsil eder. Hintliler ve Budistlere göre lotus manevi kazanım (spiritual attainment), insan potansiyelinin çiçeklenmesini temsil eder.

Evrenin yaratılışından bahseden birçok büyüleyici hikayeden birinde , lotusun ortasını dünyanın beşiği, ve lotusun kökünü Vishnunun göbeğine köklendiğini. Hayatın özünün (brahma) kökeninin buradan geldiğini . Her yaprağı belirli bir dünyayı sembolize ettiğini, hem de istekli gelişimin evresini sembolize eder. Dünya bazen lotusun yüzen yaprağının kozmik suların yüzeyinde yüzmesi ile karşılaştırılır. Sık sık fiziksel bedenin dünya olduğu söylenir ve neyin sağlanmasıyla bilincin büyüdüğü sorgulanır: her ikisinin ışığı ile birlikte zaman olduğuna eminiz. Doğuştan insanoğlunun doğası ilahidir ve kirli suların çekilmesi ile çamurların sökülmesiyle iç ruhanilikbütün şanıyla ortaya çıkacaktır. Lotus ile ilgili başka bir özellik vardır ki; Lotusun üstündeki ufak bir damla simli parlaklık yeşil yaprağının aşağıyı mavi yaprağının da yukarıdaki gökyüzünün yansıması olduğunu gösteriyor. Yeşil yaprakların mükemmel yuvarlaklığı, küçük elleriyle ufak bir bebeğin bulunduğu hikayelerini akıllara getiriyor. Bir bebeği taşıyacak kadar güçlü olan yaprakların arasında iyice korunmuş halde bulunmuş. Zamanında istenmeyen bebekler bu şekilde maruz bırakılıp merhametli ruhlar tarafından bulunması için bırakılmış olabilir mi? Dünyaya büyük ruhun ya da lotus doğumun fikrinin kökeni bu şekilde mi planlanmış? Belki de lotusun yaprağını yeni doğmuş bebeğin beşiği olarak , bizim içimizdeki ruhsal bebeğin de aklımızın lotusunda olduğunu düşünmüş olabilirler.

Bilincin katmanları, Budha, ruhani ulaşım, insan potansiyelinin çiçeklenmesi, tezahürü, parlamak,lotus, kirli sular, su damlası, simli parıltı, yansıma, mükemmel yuvarlaklık, beşik,yeni doğum,ruhsal bebek Lotusun geniş yaprakları aynı zamanda ufak balıklar içinde bir korunma alanıdır. Bitki su ile birlikte hareket ettiğinde, direnç göstermeden balıkların hızlı hareketlerinin dalgası yüzeyde bulunan herşey ile birlikte bir ahenk oluşturuyor. Lotusun kökleri ve yaprakları arasında dolaşmış olmak hızlı yüzücüler için kolay değil. Lotus aklına taktığında , çiçek gibi nazikçe dans eden güzel ve ışıklı olabilir. Lotusun güzelliği ve suyun karanlığı bunların karşıtlığı dünyamızı yaratıyor. Oddiseas’ın Hommer’ında olduğu gibi Odisseas ve adamları şişmiş bir şekilde Lotus yiyenlerin dünyasında son buluyor. Adama yemesi için lotusun bal gibi tatlı lotus meyvesi verildiğinde, yapacakları görevleri ve evin yolunu unutup, sadece lotus yiyen insanlar ve lotusun üstünde beslenen insanlarla kalmak istemişler. İnsanlar ruhani güzelliklerin dünyası ile temas kurduğunda , orada kalmak istiyorlar ve karanlık dünyalarına geri dönmek istemiyorlar. Bu bitkinin tohumlarının uzun ömürlülüğü ile ilgili bilgileri öğrenmek büyüleyici. Botanikçiler yakın dönemde 2000 yıllık lotus çiçeği tohumu bulmuşlar ve suya koyulduktan sonra filizlenmiş. Her insanın kalbinde bulunan aşktan yapılmış ruhani tohumlara benzer, düşünce, güzellik huzur, ve mutluluk doğru koşullarda hayatımıza gelir, hatta sayısızca doğumda uykuda ola bile. Ebedi yaşam
fikrini ileten manevi özdür. Lotusun iç merkezinden ışık yayılıyor. Lotus çiçeği ya da su menekşesi yavaşça açan yeşil yapraklarından oluşan koruma katmanı bulunuyor, ilk başta tomurcukları ve altında bulunan renkleri göze getiriyor. Manevi nitelikleri besleme isteği çoğu zaman çiçek büyüyüp güçlü fırtınalarla göğüs gerebilene kadar korunaklı bir ortama ihtiyaç duyuyor. Biri sadece ilahi bilgelik kovalaması vasıtasıyla lotus çiçeği gibi çalkantılı suların içinden başını dik bir şekilde tutabilir.

Yansımalar:

Lotus berrak sularda derelerde değil, enkaz altında derenin dibine çökmüş yerlerde büyür. Yine de lotus yavaşça çamurlu suların altından ortaya çıkar ve lekeli değildir. Bazen lotus zamanından önce suyun yüzeyine çiçek açıyor. Ruhani deneyimlere benzer şekilde istekli olan kişi aklın çamurlu sularını temizlemeden de deneyimler yaşayabilir. Fakat en nihayetinde bilincin çiçeği saf ve lekesiz bir biçimde ortaya çıkar. Gerçekten istekli olan kişinin hayatı çamurlu sularda olsa bile istekli kişi lekeli değildir. Manevi farkındalık alt doğada bencilliğin kökünü kurutma yollarını sürekli arayarak ve deneyimleyerek artar. Beden ve zihnin kontrolü yani bilimsel olarak Yoga uygulanabilir. Yüzün ağlamaktan gözyaşı ile dolduğunda konforu arama. İhtiyaçlardan,arzulardan kendi yarattığın sözlerden yırtılma acısı derindir. Duygunun ilk aşamalarında aşırı duygusallık hali fedakarlığın harika görünmesini sağlayacaktır çünkü gerçek acıyı yaratandan vazgeçmek istemiyor. Ama kalpten bir hediye olan bu çalışma ile kurtuluş yakındır. Kendini fethet etmek başlı başına zordur. Ama kurtuluşun bize Tanrı ya da Guru tarafından efor sarfetmeden verilmesini bekleyemeyiz. Bundan kaynaklı olan hayal kırıklığı hocaya yansıtılabilir; fakat başkalarını eleştirmek kusurlarımızı ortadan kaldırmaz. Yüksek mertebe ruhani aydınlanma elde edildiğinde, içsel kişilik istekli kişiye lotus çiçeği gibi tertemiz çamursuzca belirir. Çözümün bu olmasına izin ver ya da istekli kişinin vazgeçişinin: inancın odağına odaklamayı hatırlayın, böylece inancın başlı başına güçlü olduğunu fark edersiniz. The sage Nagasena, lotusun bozulmadan kaldığını su ne zaman ki lotus yaprağına düşerse yuvarlanıp gittiğini belirtti. İstekli kişi bir kere meditasyonun ve inancın gücüne ulaştığında günah ve şehvet, öfke, acımasızlık ve bir sürü negatif düşünceler, akar ve dağılır; kendilerini bağlamazlar çünkü gurur,kendini beğenme ve inatçılık ortadan kalkar. İstekli kişi lotusun büyüdüğü çamurlul su gibi bir dünyaya doğmuştur fakat ruhaniliğin çiçeği tertemizdir. Şöhret, onur ve saygıya dahi onları bağlayamaz. Ne zaman ki rüzgar suyun üstünden eserse, dalgalanmalar yaratır, ve lotus dahi ürperebilir. Eğer ki farkındalık direkt ışığın bulunması yönündeyse, o zaman lotus rüzgarda sarsılabilir
fakat hiçbir zaman yıkılmaz. Satapatha Brahmana’da lotus çiçeğinin kutsama törenlerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, adakla adanacağında lotus çiçeği verildiğini , örneğin, Saraswati, the devi of Speech (Kouşma Tanrısı)’na pirinç ile birlikte lotus çiçeği verilirmiş. Lotus adağın kutsallığını tasdik ediyor ve istekli olan kişi için en yüksek adanmışlığı sembolize edebilir. Jayaveda’nın Gittagovindasında lotus’un erotik aşkta önemini vurguluyor. Padmini lotus kadınıdır, sevdiğini etkilemek için iksir ve parfüm karışımları hazırlar. Lee Siegel’ye göre kitabındaki yorumu. Lotus görüntüsünde devirgen bir belirsizlik , sembol olarak erotik ve dini öneriyor, çizimler iki boyutu birbirine yaklaştırıyor ve onları duygusal olarak bir arada tutuyor. Radha lotuslarla ilgili düşüncelerle boğuştuğunda öneriler genel olarak erotiktir. Lotus erotikliği öne sürüp arttırıyor. Bundan dolayı ayrılan çifti kedere sürüklüyor; ama lotus dini tanrı krişna’nın amblemi dinidir. İnsani sevginin sembolü evrenin yaratılışındaki büyük enerji ile tanımlanmıştır.

Lotus ve su menekşesi minimum dört saatlik güneş ışığı sonucu açarlar. İstekli kişi bunun sonucunda kendi içindeki lotusun İlahi Bilgeliğin ışığına, bağlılık ile beslenmesine ihtiyacı vardır kurtuluşun zorlu bir görev değilde mutlu bir kurtuluşa olması için bunlara ihtiyacı vardır. Padmasana pozuna oturma kolaylığı anlaşıldığında sembolik olarak maymun- zihni dinlendirilir ki lotusun ışığı parlasın, buda zahmete değeceğini gösteriyor. Duygu bulutlarının ardından açık gözlü olmak deneyimin karşılığı kalp lotusunun merkezinde hiç bilinmeyen bir tat olacak.

 

Çeviren: Suzan JEMINA KURT

Diğer Yoga Mitolojileri;

Shavasana (Ceset pozu)
Simhasana (Aslan pozu)
Mayurasana (Tavus kuşu pozu)
Kukkutasana – Cock (Horoz pozu)
Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)
Vrishchikasana Scorpion (Akrep pozu)
Utthita Trikonasana (Üçgen pozu)
Garudasana (Kartal Pozu)
Bakasana (Turna Pozu)
Eka Pada Koundinyasana (Karga Pozu)
Chakrasana (Tekerlek Pozu)
Balasana (Çocuk Pozu)
Hamsasana (Kuğu Duruşu)
Paschimottanasana (Oturarak Öne Katlanma Pozu)
Tadasana (Dag Pozu)