Yazılar

Ayurveda’nın 5 İlkesi Nedir?

Ayurveda’nın 5 İlkesi Nedir?

Ayurveda’nın 5 temel prensibi vardır. Beş element olan Pancha Maha Bhuta kavramı Ayurveda’nın temelini oluşturur.

İşte 5 prensibin bir dökümü:

Pancha Maha Bhuta (Beş Element): Bunlar uzay (akasha), hava (vayu), ateş (tejas), su (jala) ve topraktır (prithvi). Bu elementlerin vücudumuz dahil her şeyde mevcut olduğuna ve dengelerinin sağlık açısından çok önemli olduğuna inanılıyor.

Doşalar: Daha önce de belirtildiği gibi bunlar, beş elementin kombinasyonlarından oluşan üç biyolojik enerjidir – Vata, Pitta ve Kapha. Fiziksel ve zihinsel süreçlerimizi yönetirler ve dengesizlikler sağlık sorunlarına katkıda bulunur.

Dhatus: Yapımızı ve işlevimizi oluşturan yedi vücut dokusu.

Malas: Sağlığın sağlanması için vücuttan atılması gereken atık ürünler.

Agni: Yiyecekleri dönüştürmekten ve israfı ortadan kaldırmaktan sorumlu sindirim ateşi. Güçlü Agni genel sağlık için gereklidir.