Yazılar

Trikonasana’nın Mitolojik Hikayeleri

Doğrudan mitolojik bağlantıları olan bazı yoga asanalarının aksine Trikonasana’nın (Üçgen Duruşu) yaygın olarak bilinen tek bir hikayesi yoktur. Bununla birlikte, üç sayısının sembolizmini ve denge kavramını dikkate alarak, Trikonasana pratiğinize mitolojiyi dahil etmenin ilginç yolları vardır.

 

1. Trimurti ve Gunalar:

 • Hindu mitolojisinde Trimurti üç ana tanrıyı ifade eder: Brahma (yaratıcı), Vishnu (koruyucu) ve Shiva (yok edici). Bu üç tanrı, evrendeki temel bir kavram olan yaratılış, koruma ve yıkımın döngüsel doğasını temsil eder.
 • Trikonasana, üçgen şekli ve dengeye vurgu yapmasıyla Trimurti’nin bir yansıması olarak görülebilir. Bu pozu tutarken, evrendeki bu üç gücün uyumlu etkileşimini yansıtarak kendi içinizdeki dengeyi bulmanın önemini düşünebilirsiniz.
 • Başka bir yorum, eylemlerimizi ve deneyimlerimizi etkileyen üç nitelik olan Guna’larla ilgilidir: Sattva (iyilik/ışık), Rajas (tutku/etkinlik) ve Tamas (eylemsizlik/karanlık). Trikonasana’da dengeyi bulmak, kendi içinizdeki bu Gunalar arasında bir dengeye ulaşmayı simgeleyebilir.

 

2. İlahi Dişil Enerji:

 • Üçgen bazen evrene nüfuz eden güçlü ve dinamik enerji olan dişil prensibi, Shakti’yi temsil etmek için kullanılır. Hem güç hem de zarafet gerektiren Trikonasana, bu Shakti enerjisinin vücut bulmuş hali olarak görülebilir.
 • Pozu uygularken, kendi içsel gücünüzle ve yaratıcı potansiyelinizle, ilahi dişilikle ilişkili niteliklerle bağlantı kurma niyetini belirleyebilirsiniz.

 

3. Makrokozmosun Mikrokozmosu Olarak Aasana:

 • Yoga felsefesi sıklıkla bedeni makrokozmosun, yani evrenin mikrokozmosu olarak görür. Vücudunuzu dışarıya doğru uzatarak yere doğru uzanan Trikonasana, evrenin enginliğine uzanmak olarak yorumlanabilir.
 • Pozu sağlam bir temele oturtarak, daha geniş bir şema içinde yerinizi bulmayı, bireysel varlığınızı evrensel bütüne bağlamayı sembolize edebilirsiniz.

 

Sonuç olarak:

 • Trikonasana’nın belirli bir mitolojik hikayesi olmasa da üç rakamı ve denge kavramına dayalı bu yorumlar pratiğinizi zenginleştirebilir. Bu sembolik bağlantıları aklınızda tutarak fiziksel olanın ötesine geçebilir ve iç denge, evrenle bağlantı ve içinizdeki çeşitli güçlerin etkileşimi gibi daha derin temaları keşfedebilirsiniz.

 

Daha Fazla Araştırma:

 • Hindu mitolojisini ve yogik sembolizmi daha derinlemesine incelemek için Devdutt Pattanaik’in “Yoga Mitolojisi” veya Judith Lasater’ın “Asana Pratiğinin Tam Kılavuzu” gibi kitaplarını keşfedebilirsiniz.
 • Unutmayın, vücudunuzun sınırlamalarına öncelik verin. Trikonasana’yı daha erişilebilir hale getirebilecek değişiklikler var. Gerekirse rehberlik için bir yoga eğitmenine danışın.

Siddhasana’nın Mitolojik Hikayeleri

Mükemmel Poz veya Başarılı Poz olarak da bilinen Siddhasana’nın, bazı yoga asanaları gibi doğrudan ilişkili bir mitolojik hikayesi yoktur. Bununla birlikte, adın kendisi ve bacak bacak üstüne atma pozisyonunun sembolizmi, yogik ve manevi kavramlarla ilginç bağlantılar barındırmaktadır.

 

1. Kusursuz Yogi:

 • “Siddha”, Sanskritçeden “mükemmel” veya “başarılı” olarak tercüme edilir. Yoga felsefesinde Siddha, meditasyon ve yoga uygulamaları yoluyla yüksek düzeyde manevi kazanım elde etmiş kişidir.
 • Siddhasana, rahat ve sabit bacak bacak üstüne atma pozisyonuyla meditasyon için ideal görülüyor. Bu pozu uygulayarak Siddha’nın odaklanma, disiplin ve iç huzur gibi niteliklerini geliştirmeye yönelik bir niyet belirleyebilirsiniz.

 

2. Shiva ve Shakti:

 • Hindu mitolojisinde Shiva saf bilinci temsil ederken, Shakti dinamik enerjiyi temsil eder. Onların birliği, yaratılış ve ruhsal ilerleme için gerekli kabul edilir.
 • Siddhasana’nın bacak bacak üstüne atması bu iki enerjiyi kendi içinizde birleştirmenin sembolü olarak görülebilir. Çapraz bacaklar varlığınızın fiziksel (Shakti) ve süptil (Shiva) yönleri arasındaki bağlantıyı temsil eder.

 

3. Ağ Geçidi Duruşu:

 • Siddhasana’nın bağdaş kurmuş duruşu, Hindu sanatında bazı figürlerin meditasyon yaparken tasvir edilmesine benziyor. Bu görüntü, Siddhasana’nın sizi meditasyonun daha derin hallerine ve içsel keşfe açan bir geçit pozu olduğu şeklinde yorumlanabilir.
 • Bu pozu tuttuğunuzda, bu geçitten geçerek içsel bilgeliğinize ve ruhsal potansiyelinize eriştiğinizi hayal edebilirsiniz.

 

4. Kararlılık ve Odaklanma:

 • Siddhasana’nın çapraz bacakları ve dik duruşu stabiliteyi ve topraklamayı teşvik eder. Bu istikrarın meditasyon için gerekli olduğu düşünülür ve zihnin sessizleşmesine ve odaklanmasına izin verilir.
 • Siddhasana’yı uygulayarak, meditasyona daha derinlemesine dalmak ve iç manzarayı keşfetmek için gereken zihinsel berraklığı ve konsantrasyonu geliştirebilirsiniz.

 

Sonuç olarak:

 • Siddhasana, belirli bir mitolojik anlatıya sahip olmasa da, yogik sembolizm açısından zengindir. Pratik yaparken bu yorumlar üzerinde düşünerek deneyiminizi fiziksel duruşun ötesine taşıyabilirsiniz. Siddhasana’yı iç huzuru geliştirmek, odaklanmak ve ruhsal başarıya giden yolu keşfetmek için bir araç olarak kullanabilirsiniz.

 

Daha Fazla Araştırma:

 • Yoga felsefesi ve sembolizmine daha derinlemesine dalmak için Paramahansa Yogananda’nın “Bir Yoginin Otobiyografisi” veya T.K.V.’nin “Yoga’nın Kalbi” gibi kitaplarını keşfedebilirsiniz. Desikachar.
 • Siddhasana’da rahatlığı ön planda tutmak önemlidir. Tam lotus yapmak zorsa, Sukhasana (Kolay Poz) veya vücudunuza uygun diğer oturarak meditasyon duruşları gibi varyasyonları keşfedin. Gerekirse rehberlik için bir yoga eğitmenine danışın.

Padmasana’nın Mitolojik Hikayeleri

Padmasana veya Lotus Pose, yogada iyi bilinen bir meditasyon duruşudur. Doğrudan belirli karakterlerle bağlantılı bazı asanalardan farklı olarak Padmasana’nın mitolojisi, Hinduizm’de saflığı ve manevi önemi nedeniyle saygı duyulan lotus çiçeğinin sembolizmi etrafında döner. Bu hikayelerin Padmasana uygulamasına nasıl anlam kattığı aşağıda açıklanmıştır:

1. Brahma’nın Doğuşu:

 • Hindu mitolojisine göre yaratıcı tanrı Brahma, tanrı Vişnu’nun göbeğinde açan bir lotus çiçeğinden ortaya çıkmıştır. Bu ilişki Padmasana’yı yaratılış, aydınlanma ve içsel çiçek açma potansiyeli ile ilişkilendirir.
 • Lotus Pozunu üstlenerek, Brahma’nın lotus beşiğinden çıkması gibi, içsel keşif ve kendi yaratıcı potansiyelinizin uyanışı fikriyle sembolik olarak bağlantı kurabilirsiniz.

 

2. Lakshmi’nin Tahtı:

 • Refah ve bereket tanrıçası Lakshmi sıklıkla bir nilüfer çiçeğinin üzerinde otururken tasvir edilir. Bu ilişki Padmasana’yı refah ve refahı çekmekle birleştirir.
 • Padmasana’yı uygularken Lakshmi’nin bolluk ve iyi şans enerjisini hayatınıza davet etmeye niyet edebilirsiniz.

 

3. Vişnu’nun Duruşu:

 • Koruyucu tanrı Vişnu, yaratılış döngüleri arasındaki dönemlerde kozmik okyanusta yüzen bir nilüfer çiçeğinin üzerinde dinlenir. Padmasana böylece dinlenmenin ve yenilenmenin simgesi haline gelir.
 • Lotus Pose’da oturmak, Vishnu’nun huzurlu ve dingin enerjisinden yararlanmanıza olanak tanır, bir süre efor sarf ettikten sonra rahatlamayı ve yenilenmeyi teşvik eder.

 

4. Yoga ve Meditasyon:

 • Padmasana, birçok yoga geleneğinde meditasyon için ideal bir duruş olarak kabul edilir. Lotus çiçeğinin saflığı ve aydınlanma ile ilişkisi, zihni susturma ve meditasyon yoluyla berraklığa ulaşma uygulamasıyla yankılanır.