Yazılar

Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)

Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)

Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu), Kurma kaplumbağa demektir ve bu pozun son hali kabuğuna çekilmiş bir kaplumbağayı andırır. İlk aşamada uzatılmış bacaklar kolların üzerindedir, göğüs ve omuzlar ise zeminde. Bir sonraki aşamada kollar avuçlar açık (yukarı bakar konumda) olarak bedenin arkasına alınır. Son aşamada ise, Supta Kurmasana, ayaklar çaprazlanır, eller bedenin arkasında birleşir ve alın zemindedir.

“Karakterinizi Kurma yani kaplumbağanın ki gibi geliştirmelisiniz.Bir kez kabuğuna girdi mi artık onu hiçbir şey rahatsız edemez. Kurmasana Tortoise Kaplumbağa pozu dikkatinizi içinize yöneltmekten sizi alıkoyabilecek herhangi birini yada herhangi bir şeyi göremez olursunuz.

B.K.Iyengar 

Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)

Kaplumbağanın kabuğunun kavisi gökyüzünün yay şekline benzetilir;ve kabuğun üzerindeki şekiller ise geceleyin gökyüzüne,takımyıldızları ve gezegenlerle bağdaştırılmıştır. Bu da bize eski uygarlıkların (atalarımızın) hayatlarına rehber olması için yıldızların şekillerinden anlam çıkarma araştırmalarını hatırlatır.İnsanoğlunun merakı her türlü işaretin arkasındaki merakı keşfetmek ister. Bilinmeyeni deşifre etmenin  ve keşfin zaferinde çekicilik vardır.

Kaplumbağa ve güneşin hem sembolizmde birçok açıdan zengin ortak noktaları vardır. Kaplumbağanın kabuğunun üzerindeki işaretler bize güneşteki ışık girdaplarını hatırlatır.Kaplumbağa yavaş hareket eder,güneşin de ufuk boyunca hareketi yavaştır.Kaplumbağanın hiçbir zaman kaybolmadığına dair bir inanış vardır aynı şekilde güneş de hiçbir zaman kaybolmaz.İnsanlar eskiden kaplumbağanın dinlenmek için saklanacağı yeri araması gibi güneşin de dinleneceği yeri bulduğuna inanırlardı.Gün ışığıyla onun hareketi ve dinlendiren gecenin karanlığı mükemmel bir şekilde dengelenmiştir.

Birçok insan için Kurmasana Tortoise Kaplumbağa pozu zor bir pozdur,bu poza girmeden önce hazırlayıcı çalışmalar yapmak gerekir. Bu da eğer pozlar derinlik içinde deneyimlenmek isteniyorsa bütün asanaların yavaş gelişim göstermesi gerekliliğini vurgular. Hatırlattığı başka bir nokta ise asana çalışmalarında yarışın yeri olmadığıdır.Kaplumbağayla sembolize edilen yavaşlık,yalnızca duyuların bütün algısı için uygunsuzdur. Kurmasana Tortoise Kaplumbağa pozu nu yapabilmek için gerekli olan esnekliği geliştirmeye sabrım var mı?Yeterince uzağa eğilebilir miyim?İçimde dinleneceğim yeri bulabilecek miyim?

Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)

Kavis,gökyüzünün eğimi, desenler, anlam aramak, merak, cazibe, keşif,

Işık kıvrımları, yavaş hareket, hiçbir zaman kaybolmaz, saklanma yeri,

Denge, yavaş gelişim, sakıncalı, zorluklar, eğilememe, kalçalarımdaki darlık,

Nereye saklanabilirim? Nerede dinlenebilirim?

Kaplumbağa ilgilenmediği (bakıcılığın yapmadığı) bir çok yumurta bırakır; hepsi kendi kendilerine yumurtadan çıkmaları için bırakılmıştır. Yumurtalar fikirlerle ilişkilendirilir kimisi yumurtadan çıkar ve kimisi basitçe ölür. Zihnimizden geçen sayısız düşünceden çoğu tamamıyla unutulurken, iyi fikir gibi görünen diğerleri kaplumbağanın bıraktığı yumurtalar gibi kendiliğinden yumurtadan çıkarlar. Bu fikirlerden hangileri dikkat edilmeye değecek? Besinleri neler?

Asananın uygulanış metodu üzerine çok fazla vurgu yapılmamalıdır. Vurgu daha çok bedenle asana arasındaki etkileşim ve kişinin zihinsel ve duygusal alanlarını düzenlemesi üzerinde olmalıdır: bağımlılık, dayanışma ve etkileşim. Asana böylelikle kişinin kendisini araştırmaya devam etmesine  hazırlık  olur. Kişi bedenle zihin arasında olabilecek bütün ilişkiyi öğrenmelidir böylece çatışma içinde olmak yerine birlikte çalışabilirler. Bedenin ütün hareketleri her kasa ve nefese verilen tam bir konsantrasyonla dikkate alınmalı ve kontrol edilmelidir. Asanalar öğrencinin tamamen konsantre olması için tasarlanmıştır. Bedenin bu dikkatli hareketleri bütün ilişkilerimizdeki özenli hareketlerimize yayılmalıdır.

E.A.Wallace Budge kaplumbağanın güçlü sembolik anlamının korkudan saygı duyulan, karanlığın ve gecenin güçlerini temsil eden, Kaplumbağa Tanrı Apesh’in bulunduğu Nubia’dan gelmiş olabileceğini öne sürer. Asanayı yaparken düşünce bu eski sembole verilebilir. Dar kaslar ve uzuvların katılığı bir çok korkuyu yansıtan streslere işaret eder. Korkular canlı biçimde uyarılmış hayal gücüne dayanabilir bu da demektir ki hiçbirinin gerçek bir kökeni yoktur. Korku bedende bir çok farklı şekilde ortaya çıkan gereksiz stres yaratır. Hayal gücünü yönlendirerek korku dolu düşünceler aç bırakılabilir ve böylelikle dağıtılabilirler. İlk olarak bilinenlerin bir listesini yapmak ve ardından onları ayıklamak yararlı olabilir. Yeniden değerlendirilen hafıza saklı korkuları ortaya çıkarır ve böylece odağı değiştirmeye yardımcı olan dua, mantra veya meditasyonla güçleri oldukça azaltılır.

Bu asana kişiye kendini savunmasız hissettirebilir. Tıpkı tehlikeli bir durumla karşılaştığında kaplumbağanın kaçamayıp kabuğuna saklanması gibi kolları ve bacakları birbirine sarılmış bir kişi de gerçek yada görünür bir tehlike karşısında kalkıp kaçamaz. Korkuya verilen bu tepki korunma isteğinden doğar.

Kaplumbağa yumuşak ve güçlü bir bedene sahiptir

Korunma hakkındaki düşünceler belirsizdir, buna rağmen finansal güvenlik, sosyal konum yada kariyer başarısının bunu sağlamadığı iyi bilinir. Duygular tehdit edildiğinde korunma ihtiyacı artar. Duygusal olarak güvende hissetmek kişinin içinde ancak yavaşça büyüyebileceği olgunluğu gerektirir. Kişinin anksiyeteden özgürleşmesi keskin gözlem ve farkındalık gerektirir.

Bu kişinin nadiren de olsa çabucak kabuğuna çekilme  ihtiyacını dışarda bırakmaz. Ayrım kişiye kendisini gereksizce tehlikeye maruz bırakmamayı öğretecektir. Kabuğuna çekilme ayrıca asabi ve çabuk sinirlenen kişiye dingin ve sakin olmasında yardımcı olabilir. Nasıl ki kaplumbağa yumuşak ve güçlü bir bedene sahiptir; biz de hayatta karşılaştığımız bir çok farklı durumda uygun bir ayrımla bazen çelik kadar güçlü bazen de tereyağı kadar yumuşak oluruz. Doğru tepki sakinlikle sonuçlanacaktır. Aday kabuğu insanların yakınlarına gelmelerini, davetsiz yaklaşmalarını veya dokunmalarını engellemek amacıyla kuvvetlendirmeme konusunda dikkatli olmalıdır. Sizin kabuğunuz neyden yapılma, alınganlık, tepkisellik, alay yada iğneleme? Bu yönelimler ortaya çıktığı derecede vücuda yansıyacaklardır. Fiziksel esneklik ile zihinsel-duygusal esneklik birbirine bağlıdır.

Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)

Yumurtalar, fikirler, kontrol, odaklanma, dikkatli hareketler, darkaslar, katılık, Stres, korkular, hayal gücü, savunmasız, birbirine sarılmış, kabuk, neden geri çekiliyorum korkudan mı? korunmak için mi? geri çekilme, rahatsız etme alınganlık, hassasiyet, savunmacılık.

Sembolizm insanların ihtiyaçlarını yansıtarak kültürden kültüre değişiklik göstermiştir. Kaplumbağa en değerli bağışı olan kehanet hediyesi ve geleceğe dair bilgi dağıtması özelliklerine doğuştan sahip olmuştur. Kahinlik genel insan karakteristiğinin güvensizliği ve korkusu sebebiyle oldukça saygı duyulmuştur. Bununla birlikte erkeklerin büyük ölçüde kadınların yaşam tarzlarını belirlediklerinden kaplumbağayı gevezelikten kaçınan iffetli kadın modeli olarak göstermeleri hiç de sürpriz olmayacaktır. Roma Mitolojisinde bir figür olan Pudicitia; bu karakteristik özellikleri bir ayağını kaplumbağanın üzerine koyarak göstermiştir, çünkü bu şekilde hiçbir zaman evinden (kabuğundan) ayrılamaz ve konuşamaz.

”Ra yaşar, Kaplumbağa ölür”

Mısırda kaplumbağa bereketi, doğurganlığı, dikkati ve öngörüyü temsil eder. Su hayvanı olması,doğası gereği Nil’in yükselişini, kıyıların verimliliğini ve yiyecek üretimini tahmin eder ve böylece hayatın devamını sağlardı. Hayatta kalmaya ve uzun yaşama duyulan yoğun istek başlangıçtan bu yana insanoğluyla birliktedir, farkındalığı yansıtan, belirsiz olsa da, her bir yaşamın amacı adım adım içindeki tanrısallığı hatırlamaya yaklaşmak olmuştur.

Ancak nasıl bir paranın iki yüzü varsa, kaplumbağanın Tanrı Ra’nın düşmanı olduğuna dair de bir kurgu vardır. Bu eski bir lahitteki yazıta dayanır, ”Ra yaşar, Kaplumbağa ölür”. Kaplumbağa ayrıca eski Sümerlilerin takım yıldızları hakkında yaptıkları yorumlarda su tanrısı E-A ile ilişkilendirilmiştir.

Bhagavad Gita der ki, ”Kaplumbağanın bütün uzuvlarını içeri çektiği zaman ki gibi kişi de hislerini duyu-nesnelerinden çektiğinde, akıl tutarlı ve sakin olur. ”Kaplumbağa içe dönüp neyin çıkarıldığını (söndürüldüğünü) dikkatlice kontrol etmeyi sembolize eder.

Dünya algısı ancak duyular yoluyla mümkündür. Deneyimler bize gösteriyor ki duygusal tepkileri kontrol etmenin ve nötr kalmanın büyük zorlukları var. Yorumlayıcı olan zihin sadece duyguların mesajlarını boyamakta ve dolayısıyla onları pekiştirmekte çok hızlıdır. Tartışma, zıtlaşma ve düşünce ifadelerinin diğer çeşitleriyle harcanan enerji bütün algı duyularından geçici olarak geri çekilerek onarılabilir veya korunabilir. Başkalarının ihtiyaçlarına gösterilen hassas algı, kendine yönlendirilmiş negatif hassasiyet olan alınganlığın üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır. Böylece tartışma görüş alışverişine dönüşür ve fikir ayrılığı başkalarından kendine çevrilir.

Kurmasana Tortoise Kaplumbağa pozu nda Duyguları stabilize etmek için anlaşmazlığın yer aldığı kişisel bakış açısını belirlemek gerekir. Duygusal tepkilerden kaçmak veya uzaklaşmak mümkün değildir, ama zorlayıcı etkileri azaltılabilir böylece kişi daha az incinir olur. Devam eden derin düşünceler yanlış arkadaşlığın farkındalığını ve gizli eğilimlere yönelten istenmeyen etkileri ortadan kaldırır.

Kaplumbağa su kenarında yaşar ve bu yüzden kendi varlık dünyasında yabancı birçok canlıyı kabul etmek zorundadır. Tehlike ortaya çıktığında, kaplumbağa güvenlik için suyun derinliklerine dalar. Negatif eğilimlere yönelim arttığında kişi de aynı şeyi yapmalıdır meditasyonun derin sularına dalmak ve kendini yakalanmaktan korumak için bütün duyularını geri çekmek. Düzenli meditasyon çalışmaları hem dışarıdaki etkilerden hem de içimizde yükselen negatif özelliklerden özgürleşme duygusu verir.

“Ayağa kalkmak ”

Bütün uzuvlarıyla içine çekilen kaplumbağa bir kez daha kabuğundan çıkacak, yaşama dönecek ve yiyecek bulacak ve kötü arkadaşın gidip gitmediğini kontrol edecektir. Ayrım kişinin kendisi ya da başkaları için “ayağa kalkmak ”(Tadasana) için “boynunu uzatmak”ta doğru zamanın ne zaman olduğunu karar vermekte; yada kişinin sorumluluğunda olmayan olayların suçunu yüklendiği duyguların zorlayıcı baskısının farkına varmak için gereklidir.Ego her zaman kendisini cazip duruma getirmek için çabalayacaktır.

Dört uzuv ile baş bu pozda sergilenmektedir. Kurmasana Tortoise Kaplumbağa pozu nda hepsi aynı kaynaktan olmasına rağmen varsayılan beş farklı enerji vardır. Prana düşüncesi oluştuğunda zihinsel bir enerji akışı başlar.Arınmış zihin vücudun bir çok bölümünde ve hayatın bir çok alanında ortaya koymak için prananın akışına izin verebilir.

Bir kaplumbağanın zihninden neler geçer? Ne kadar az biliyoruz. İnsanoğlu kendini ve etrafındaki dünyayı anlamak ve kainattaki yerini bulmak için çok çaba sarf etmiştir. Eğer kaplumbağanın kabuğu gökyüzünün bir sembolüyse ben şu an neredeyim? Üzerimde hangi takımyıldızları var? Göremediğim ama yine de orada olduklarını bildiğim yıldızlar sadece geceleyin görünür olurlar. Karanlık ışığın ve anlayışın cazip olması için gerekli mi… hatta özlemi getirmek için?

Yansımalar: Kurmasana Tortoise Kaplumbağa pozu

İnsanoğlu dünyaya İlahi bir kıvılcım ve belli bir oranda bilinç ve farkındalıkla gelir sınırlandırılmış ama temel olarak ruhsal yaşama düşman olan zorlu bir çevrede ayakta kalmak için gerekli.Kaplumbağanın kabuğu korunma açısından bir avantaj olmasına karşın birlikte yaşamak için kolay bir şey değildir. Benzer olarak insanlarda içlerindeki ilahi kıvılcımın farkındalığıyla yaşamayı zor bulurlar ve bunu doğru (uygun) davranıştan uzaklaşarak gösterirler.Bir çok insan ruhsal yaşamı arzular ama bu ilahi hedefin peşinde sadece birkaçı tıpkı doğduktan sonra denize ulaşan ve bir daha karaya dönmeyen erkek kaplumbağalar gibi hedeflerine ulaşılırlar.

Vivekananda, Amerika’ya gelen ilk Hint yogi (geçen yüzyılın sonunda) kaplumbağayı öğretilerinde ve yazılarında harika yada acı verici olsa da engellerin üstesinden gelmenin gerekliliğini vurgulayan bir sembol olarak kullanmıştır. Kaplumbağanın uzuvlarını  bir kez içine çektiğinde onu ateşe koyup yaksanız bile dışarı çıkartamayacağınızı belirtmiştir.

Bir aday için dış dünyadan gelen istenmeyen zıt etkileri kontrol etmede sahip olunacak bu tür bir güç ile dayanıklılık ve içsel güçlerin dokunulmamış kalmasını sağlamak kahramanca bir güç gerektirir. Sadece Indriyas’ın (duyularının) gücünün farkındalığına sahip olan kişi isteklerini ve en iyi niyetlerini yıkmak yetilerini hafife almayacaktır.

Ruhsal yaşamı elde etmeyi sorgulamada zekalarını kullanmaktan kaçınma ihtiyacında olanlar kendilerini alt üst ederler. Hatırlamakta yarar vardır ki bir kaplumbağa ters döndüğünde kendini düzeltecek güce sahip değildir ve sonunda ölür. Aklını çelenlere kulak veren arayıcı da dolayısıyla ölmek için İlahi kıvılcıma izin verecektir.Akıl çelen olaylar, nesneler, duygular önce tatlı gelse de sonrasında acı bir tat bırakır ve hatırası da yürek burkacaktır. Sorgulana geleceğin boşluğu da kişiyi bırakıp gitmeyecektir.

Birçok farklı kültürde ortaya çıkan büyük tufanla ilgili güzel ve etkileyici birçok Hint masalı vardır.Hindistan’da dünyayı koruma sorumluluğunu üstlenen Hindu Üçlemesi, Vishnu’nun koruma yönü en üst sıraya sahiptir. Vishnu dünyayı-Mandara Dağını-sırtında taşımak ve çalkalanan sular tarafından yutulmasını engellemek için Kurma-Büyük Kaplumbağa-olmuştur. Öyle görünüyor ki dünya birçok kez fırtınalı sular tarafından zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Vishnu yaratıcı gücün merhametli yönüdür. Ve o kendi ilahi doğasını,doğuştan gelen kıvılcımı unutan ve yaptığı yanlışları telafi etmek,doğruya çevirmek için tekrar ve tekrar doğarak başka bir şans ihtiyacında olan insan ırkının zayıflığını göz önünde bulundurmuştur.

Farkındalıkla taçlandırılacak bir yaşam

Kişisel gücümüzü bilgece kullandığımızda psikolojik engeller yok olur ve temeldeki iyiliğimiz, etik ideallerimiz ve sadakatimiz tamamıyla oyuna girer ve bir gün Farkındalıkla taçlandırılacak bir yaşama liderlik eder.

Kral Milinda Nagasena’nın etkileyici ve bir o kadar dokunaklı cevapları olan ciddi sorularına oldukça kafa yormuştur.Kral, Bilgeden her kişinin ulaşması gereken kaplumbağanın beş özelliğini anlatmasını istemiştir. Nagasena kaplumbağanın ilk özelliği için şöyle bir cevap vermiştir;Samimi bir adayın bütün dünyada yaşayan tüm canlıları içine alan (kapsayan) bir kalbe sahip olmaları gerekir ve bu kalp eleştiri, nefret ve kin duygularının ötesinde anlayış ve sevgiyle dolu olmalıdır-çünkü bütün canlıların içindeki Yaşam Gücü Birdir.

Bilge ayrıca kaplumbağa ve arayıcının ortak başka bir karakteristik özelliğini de anlatmıştır. Yaklaşan tehlikeyi ve aklını çelen duyguları görme yeteneğiyle arayıcı kendini meditasyonun derinliklerine bırakır, tıpkı kaplumbağanın kendini suyun derinliklerine bırakması gibi. Kaplumbağa gibi aday da güneşte  yada Bilginin veya bilgeliğin ışığında olma ihtiyacı duyar. Kaplumbağa dinlenmek için toprakta delik kazarken, aday da yansıma ve meditasyon için sessiz bir köşeye çekilecektir.

Eski öğretmenler dünyasal kazançlardan, onur ve övgüden kaçınılması gerektiğinin farkındaydılar. İçsel sükûnet, yansıma ve meditasyon kutsal olmak için ayrılan zamanda yalnızlıkta bulunabilir. Dağlarda bir mağara yada küçük bir kulübe, şehirde edinilen alışkanlıkları kırmakta yardımcı olabilir. Başka bir düşünce ise meditasyon için ayrılmış bir oda oluşturulmasıdır. Eğer bunların hepsi başarısızlıkla sonuçlanırsa herkesin kendi kalbinin içindeki mağarada veya görünmeyen dünyasında bilginin diğer kaynaklardan yayıldığı bir yer vardır.

Kaplumbağanın beşinci özelliği

Bilge ayrılmadan, Kral şöyle bir sonuca varır; Bu kral için adayın sahip olması gereken kaplumbağanın beşinci özelliğini ifade eder. Kutsanmış olan tarafından,bütün tanrılardan üstün tanrı olan en mükemmel Samyutta Nikaya’da için, kaplumbağa kıssasının Suttasında şöyle denir: ”Kaplumbağanın uzuvlarını kabuğunun içine çekmesi gibi bırak Bhikshu (aday) bağımsız olarak, kimseyi incitmeden zihnindeki düşüncelere gömülsün,kimse için kötü konuşmadan kendini özgür bıraksın.”

Bütün büyük olanlar zaman zaman içlerindeki Tanrısal Kıvılcımı aramak, yaratıcı güçten gelen ruhsal hediyeyi aramak için en içteki benliklerinin kabuğuna çekilmişlerdir. Aday kalbindeki mağaraya saygıyla baktığında, ego zihnin (vücut zihninin) ışıktan kaçmaktan başka şansı olmayacaktır.

Yaşam düz bir çizgi değildir; hareketlidir. Gökyüzüne baktığımızda ufkun eğriliğini (kavisini) görürüz, tıpkı kaplumbağanın kabuğu gibi ve birçok yıldızın ve gezegenin titreşen ışıkları altında dururuz.Sınırların ötesine geçme yolundaki en büyük engel olan kibir, yinelenen soruların cevaplarını aramada bir kum tanesidir; Evrendeki yerim neresidir? Kozmosla olan ilişkim nedir? Ben kimim?

Kurmasana Tortoise Kaplumbağa pozu na rahatlıkla girebildiğinizde, bütün eski psikolojik problemlerin göğsünüzden ayrılmasıyla kendinize olan güvenin büyük oranda arttığının rahatlatıcı düşüncesine sahip olacaksınız ve sırtınızı kavislendirdiğinizde dünyayı Mandara dağını sırtında taşımış olan Kurma’yı Büyük Kaplumbağayı anımsatacaksınız.

Kaplumbağanın kabuğu hem onun evi hem de kalıcı bağımlılığıdır. Aynı anda hem özgürlüğü hem de sınırlarıdır. Kişinin Yüce Tanrı Tapınağı dışarı çıkmasını imkansız kılan bağımlılığı olsa ne kadar muhteşem olurdu. Bu da bize bu tür bir bağımsızlığın sadece çok az adayın başarabileceğini hatırlatır.

 

Referans notlar: Kurmasana Tortoise Kaplumbağa pozu

1”. Kaplumbağanın ününü neden Afrika ve diğer halk bilgilerine dayanarak kazandığını görmek hiç de zor değildir. Yiyecek olmadan uzun süre var olabilme yeteneği, öldürülme zorluğu, kendini gizleme kolaylığı, yavaş hareketleriyle gizemli görünüşüyle, sonsuz dikkatliliği, sabrı, dayanıklılığı ve bilgeliği, acımasız mizah anlayışıyla bazı türlerin sihirli ve doğaüstü güçlerini bir araya getirir.“MACULLOCK, Bütün Irkların Mitolojisi bölüm 7,307.

Adsız 5 - Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)

 

2. ”Eski Çin’de gelecek bilgisi sebebiyle kaplumbağanın bütün diğer kurbanların önüne konulduğu dini törenler vardı.”Lİ Kİ,VII.II,17

Adsız 6 - Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)

KhiLin, anka kuşu, kaplumbağa ve ejderha

Aynı zamanda kaplumbağanın çok zeki olduğuna inanılırdı. Bu dört zeki canlı hangileriydi? Bunlar KhiLin, anka kuşu, kaplumbağa ve ejderhaydı. Ejderha evcilleştiğinde (çamurun içinde yaşayan) Mersin balığı ve diğer bütün balıklar insanlardan saklanamazlardı. Anka evcilleştiğinde, kuşlar onlardan kaçamazdı. Khi-Lin evcilleştiğinde canavarlar uzaklaşamaz, kaçamazlardı. Kaplumbağa evcilleştiğinde erkeklerin duyguları hatalı ders almazdı. (Çevirmenin notu:birçokları tarafından parçadan çıkarılan ders insanların iyiliği rehindir ve refaha giden yolu vadeder.) Ibıd.,vıı.ıv,10.

3. Kaplumbağa ayaklarını ve kafasını kabuğunun içine sıkıştırdığında, siz onu öldürüp parçalara ayırsanız bile dışarı çıkmayacaktır, bu bir kişinin karakteri gibi değişmez bir şekilde kurulmuştur. Kişi kendi içsel gücünü kontrol eder ve kendi isteği dışında hiçbir güç onları dışarı çıkartamaz. Bu süreklilik içindeki iyi düşünce refleksleriyle,zihnin yüzeyinde hareket eden iyi etkilerle, iyilik yapmaya olan eğilim güçlenir ve sonuç olarak Indriyaları (duyu organlarını ve sinir merkezlerini) kontrol ettiğimizi hissedebiliriz. Swami Vivekananda,Karma Yoga ,40.

4. Kral Milinda’nınSoruları,vıı,1,12 (ayrıca bakınız VII,6,3)

5. Ibid.,VII,1,16

6. Çeşitli düşünce okullarından gelen ”Yeniden doğma”(İsa), ”doğuş” yada “doğurma” ifadeleri neyin gerçekleştiğini çok uygun bir şekilde ifade eder.Doğum kazanılan deneyimler biraz endişe verişi olsa da kişinin kendi içinde Işık oluşuna,anlatılmaz güzelliğe verilen isimdir. Psikolojik problemler sebebiyle maruz kalınan engellerin aşıldığı hamilelik dönemi tabiki ağrısız, acısız değildir. Ama sonra kişi görür ki çayırda yürürken görülen vahşi çiçekler hem çok küçük hem de çok alçakgönüllüdür.Sabahın erken saatlerinde öten kuşun şarkısı önceleri baş ağrıtıp uyutmazken birdenbire kulağa müzik gibi gelir. Biri yeni bir hayata doğmuştur. Sonra şu sorular yükselir, ben insan suretinde bir Tanrı yada Tanrıça mıyım yoksa Tanrısal surette bir insan mı?Eğer Tanrının Krallığı içimdeyse ben onun hakimi miyim?

O anlık görüntü, o kısa an, o özgürlüğün nefesi hafızanızın derinliklerinde bir mücevher olur. Oradan Işık üretir ve Kurtuluşla Özgürlük için yürekten gelen isteği güçlendirir.

7. ”Kabuğun altı fani dünyadır; o bir bakıma sabitlenmiştir. Sabitliği adeta yeryüzü dünyasıdır. Kabuğun üstü ötedeki gökyüzüdür; sanki kendi sonu eğildiği noktadadır; ötedeki gökyüzünün de sonu vardır sanki eğildiğinde ve kabukların arasında olan şeyse havadır. Kaplumbağa bu dünyalardır; o bu dünyalardır ki mihrabın parçasını oluşturmak için öylece uzanan.”SatapathaBrahmana, bölüm VII:5,1.

Çeviri: Demet Filizkan

Diğer pozlar;

Shavasana (Ceset pozu)
Simhasana (Aslan pozu)
Mayurasana (Tavus kuşu pozu)
Kukkutasana – Cock (Horoz pozu)
Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)
Vrishchikasana Scorpion (Akrep pozu)
Utthita Trikonasana (Üçgen pozu)
Garudasana (Kartal Pozu)
Bakasana (Turna Pozu)
Eka Pada Koundinyasana (Karga Pozu)
Chakrasana (Tekerlek Pozu)
Balasana (Çocuk Pozu)

Vrishchikasana Scorpion (Akrep pozu)

Vrishchikasana Scorpion (Akrep pozu)

Vrishchikasana Scorpion (Akrep pozu), Vrishchika bu pozun benzetildiği canlı olan akrep anlamına gelir. Kolların üst kısmı zeminde dinlenirken, bacaklar yukarı kaldırılır ve baş ile göğüs yukarı doğru uzatılır. Bacaklar dizlerden bükülür ve başın taç noktasına değene kadar yavaşça sırtın arkasına doğru alçaltılır.

Vrishchikasana Scorpion (Akrep pozu)

Tehlikeli, fark gözetmeyen, iğneler, ağrı, güçlü, koruyucu, sihir, taç, denge, yetenek, güç, tanrıların içkisi (nektar) ve ölümsüzlük yemeği, Bilincin yüceltilmesi, kendini yüceltme, ödül, incinmek, merhamet, cömertlik, zamanı değerli kılan, cinsel aktivite.

İlk olarak birçok acının gerçekleşmesi başka insanların incitilmesiyle oluştuğu  düşünülse de sonra anlaşılır ki kişisel acılar geçmişte fark edilmeyen bağımlılıkların ve kibrin bir sonucudur.

Tanrıça Selket’in merhameti en fakir köylü kadından hükümdar kraliçeye kadar bütün kadınlara sunulmuştur.İnananları ona döndüğünde onlara sağlık verirdi,doğumda destek sağlardı ve tüm ihtiyaçlarını karşılardı.Kadınları cahillikten kurtarmayı kendi kutsal potansiyellerini farketmelerini istiyordu. Bu aynı zamanda Bakire Meryem’de, Tibet Budistlerinden Tara’da, Çin’de ve Japonya’daki KwanYin’de görülen merhametin aynısıdır. Onlar doğanın ve üremenin inanılmaz baştan çıkarma gücünü ve içgüdülerin üstesinden gelmek için bilincin ne gerektirdiğini biliyorlardı.

Akrebin iğnesiyle cinsel ilişki arasındaki ilişki ise kadınla erkek arasındaki ilişki ile kolaylıkla anlaşılabilir.Erkek için seçim kadınınkinden farklı değildi:üremek için ya kadının rahmine tohumlarını bırakır (bu yüzden Eski Ahitte erkeğe ekici/tohumlayıcı denirdi.) ya da Kutsal Bilgeliğin rahmine girmeye ve bütün içgüdüsel güçleriyle Kutsal Anneye teslim olurdu.Böylelikle ondan içgörü,üçüncü kulakla duyabilme yeteneği ve fiziksel zevkle ruhsal haz deneyimleri arasındaki farkı ayırt edebilme gibi hediyeleri olacaktı.

Kutsal Anne ona bağlı olanı hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmazdı. Onu bilincinizin tapınağında yani bedeninizde bulabilirsiniz.

Referans notlar: Vrishchikasana Scorpion Akrep pozu

  1. Akrebin saldırgan ve tehlikeli doğası ona Eski Mısır’da kötülüğün ve karanlığın koruyucusu ününü kazandırmıştır. ”Chuchward, İlk İnsanın İşaret ve Sembolleri, 103
Adsız 3 - Vrishchikasana Scorpion (Akrep pozu)

Akrep Takımyıldızı

2. Selket Tutankamun’un mezarını koruyan zarif heykellerdeki dört tanrıçadan biridir.

 

Çeviri: Demet Filizkan

Diğer pozlar;

Shavasana (Ceset pozu)
Simhasana (Aslan pozu)
Mayurasana (Tavus kuşu pozu)
Kukkutasana – Cock (Horoz pozu)
Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)
Vrishchikasana Scorpion (Akrep pozu)
Utthita Trikonasana (Üçgen pozu)
Garudasana (Kartal Pozu)
Bakasana (Turna Pozu)
Eka Pada Koundinyasana (Karga Pozu)
Chakrasana (Tekerlek Pozu)
Balasana (Çocuk Pozu)

Utthita Trikonasana (Üçgen pozu)

Utthita Trikonasana (Üçgen pozu)

“Akıl, ruh ve beden bir bütün olmalı:
Birinin içinde üçü, üçünün içinde biri.””

B.K.SIyengar

 

Utthita Trikonasana (Üçgen pozu)

Utthita Trikonasana (Üçgen pozu), Bu pozun uygulanması ile bedenin ve onun çevresindeki dünyanın nasılda birbiriyle bağlantılı olduğunu tekrar görmek büyüleyici. Bu üçgen duruşu güçlerin etkileşiminin üç kısmına dikkat çekmektedir: bağımlılık, dayanışma ve etkileşim.

Üçgen, tüm dünyada pek çok biçimde ortaya çıkmaktadır. Mantık insanları, üç parçadan oluşan bir ilişki içerisinde dili anlarlar – bir söyleyen, söylenen söz ve sözün söylendiği bir kişi vardır. Dinde, üçü bir arada olduğu düşünülen Tanrıya triune (üçlü) denir. Bu anlayış, özel yeterliklere sahip ya da dünyaca ünlü üç kişiden oluşan grupların olduğueski dönem Roma hükümetinde oluşturulan üçler erki ile de bağlantılı olabilir. Deniz Tanrısı Neptün’ün, gücünün simgesi olarak üç çatallı zıpkını vardır ve antik Romalılar savaşlarda üç dişli mızrak kullanırlardı.

Bir üçgenin özellikleri güç, ağırlığı desteklemek ve baskıya direnme becerisidir ve bu nedenle üçgen prensibi inşaat sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır. Utthita Trikonasana Üçgen pozun’da ne kadar destek verebileceğiniz ve baskıya ne kadar iyi direnebileceğiniz konusunda kendinizi sorgulayabilirsiniz.

Genişletilmiş Üçgen Duruşu

Bağımlılık, dayanışma, etkiletişim, birin içinde üç, güç, yücelik, irade, dayanıklı, destekleyici, baskıya direnme, dayanıksız, gergin, tehlikeli, çöküş, kaygılı

Net fotoğraflar elde etmek amacıyla kamerayı sabitlemek için fotoğrafçılar tarafından kullanılan üçayaklı sehpa, yapı itibariyle üçgen şeklindedir. Bu pozu uygularken fiziksel denge sağlandığında, denge ihtiyacı duyduğumuz, hayatın tüm alanlarında daha net bir resim ortaya çıkacaktır. Köken itibariyle, üçayaklı sehpa ateş üzerinde yemek pişirmek için kullanılan üçayaklı bir kazandı.Bir Yogini, üç alanda beslenmeye ve gelişmeye ihtiyaç duyar: beden, akıl ve ruh. Gıda, çoğu insan için daha önemli bir konudur ve genelde beden iyi bir şekilde beslenir. Aynı şekilde, duygular da her fırsatta gıdalarını alırlar ve sıklıkla insanlar birbirlerinin duygularından beslenirler. Aklın gıdası genellikle zekâdan gelir ancak Tanrıyla irtibata geçilen yeri de kapsayan ve nadir olarak beslenen aklın bu kısmına yaygın olarak ruh denir.Ruhsal gıda, meditasyon, ibadet ve Tanrıya yansıyan diğer tüm şekillerden gelir: Hristiyanların Kutsal Üçlüsü – Baba, Oğul ve Kutsal Ruh- ya da Hinduların Kutsal Üçlüsü – Brahma, Shiva ve Vishnu.

Üçayaklı, sabit, denge, duruş, doğru odaklanma, net resimler, açılar, kazan, besleyici gıda, beslenme – beden, akıl, ruh; duygulardan, yansımalardan, meditasyondan, ibadetten, kutsal üçlüden beslenme

Günlük insan ilişkilerinde, baba, anne ve çocuk üçlüsü vardır. Geçmiş zamanlarda yeni doğan yaşama oranı, ilkel koşullar nedeniyle azdı bu nedenle canlı üçüz doğumları Tanrının özel bir lütfu olarak görülüyordu.

Üç tekerlekli bir bisikletin üç tekerleği sürücünün dengede kalmasına yardımcı olur. Ancak bu pozu yaparken bedenin, bacakların ve kolların yüksekliği uzunluğu ve genişliği belirleyici faktörlerdir. UtthıtaTrıkonasana’nın ahenk içinde yapılabilmesi kişinin dengeli ve uygun şekilde odaklanmış olduğu anlamına gelmektedir.

Yansımalar: Utthita Trikonasana Üçgen pozu

Zafer takları  gücün simgeleri, üç kemerli anıtsal yapılar- elde edilen zaferlerin anısına inşa edilmiştir. Ancak, zaferler kendi benliklerini değil de başkalarını fethettiklerinde kutlanırdı.

Eğer bir üçgen bir daire içine yerleştirilirse, tüm uçları daireye değer. Çok yönlü bir gelişim başarma çabasında olan beden, akıl ve söz eninde sonunda düz çizgileri bir dengeye getirecektir. Bu gerçekleştiğinde, yogini mükemmel dairenin içinde olacaktır.

Farklı düzenlerdeki üç çizgiye trigram denir, Çin ve Japon kehanetlerinde de kullanılmaktadır. Meşhur YiÇing’in mucizeleri (burayı tam okuyamadım) faydalı olsa da, derinlere inme ve kişinin iç kaynağına dokunma ihtiyacının yerini alamaz.

İsa, müritlerine, kendisinin de olacağı ikinin ya da üçün bir araya geleceği yeri hatırlatmıştır. Ayrıca, üzüntüyle Peter’a“Üç kez beni inkar edeceksin” demiştir. Bu uyarı, diğer inanışlarda da ortaya çıkmaktadır. Yogini, pozun vadettiği dengeyi yakalamak, diğerleri ile merhametle bir araya gelmek ve ruhsal birleşme (evlilik) durumuna gelebilmek için bu uyarıyı önemsemelidir.

Trilyumu geliştirmek ve beslemek için, üç geniş beyaz taç yaprağı ile üçlü zambak saf bir kalbin, saf bir bedenin ve saf bir aklın sembolünü beslemektedir. Kalbin meskenine doğru üç adım atmak sevgi ve merhametin olgunlaşmasını sağlayacaktır.

Ankh, Mısır Haçı, Yaşam Gücünün, prananın ve farkındalık gücünün sembolüdür. Bedenin müzikal üçlüde, üç kutsal çalgıyla – vina, flüt ve davul- rekabetin titreşimlerini dengeleyen kutsal müzikle dans etmesine izin verir. Üç çatallı asayı tutan Yoga Tanrısı Shiva, ona tapanlara Satchitananda (gerçek, bilinç ve mutluluk) olma durumunu vadeder. Ama tapınmak nedir? Bedenin, ruhani bir araç olarak ve aklın bir başka dünyayla köprü olarak Kurtuluşa –Satchitananda – adanmasıdır.

Yoga Ustası B.K.S Iyengar bu pozu, fiziksel denge, poz duygusu, bir sonraki aşamaya zıplama gibi çabuk hareketleri ve doğru odağı vurgulayarak pek çok kesite ayırarak geliştirmiştir.

Parivritta Trikonasana (Üçgen Dönme Duruşu)

Çeviri: Sezen Tuba Çubuk

Diğer pozlar;

Shavasana (Ceset pozu)
Simhasana (Aslan pozu)
Mayurasana (Tavus kuşu pozu)
Kukkutasana – Cock (Horoz pozu)
Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)
Vrishchikasana Scorpion (Akrep pozu)
Utthita Trikonasana (Üçgen pozu)
Garudasana (Kartal Pozu)
Bakasana (Turna Pozu)
Eka Pada Koundinyasana (Karga Pozu)
Chakrasana (Tekerlek Pozu)
Balasana (Çocuk Pozu)

Ayurvedik Yoga Terapist Eğitmenlik Eğitimi

Ayurvedik Yoga Terapist Eğitmenlik Eğitimi 1 modülünü tamamladık.

Kavi İle Masaj Terapi- Modül 1(Sırt Masajı)

Kavi ile Masaj Terapi – 1. Modül, Sırt Masajı

Tarih: 9-10 Aralık 2017
Saatler: 10:00 – 18:00
Yer: İzmir Karuna Yoga
Rezervasyon ve fiyat bilgisi için 0545 5318775

Toplam 3 modülden oluşan Kavi ile Masaj Terapi eğitiminin ilk modülü olan Sırt Masajı, uygulama ve bol pratik ağırlıklıdır.

Masaj terapisti Kavi, katılımcılara bedene farkındalık ile yaklaşmanın yollarını, bedendeki blokajların ve ağrıya sebep olan tetik noktaları (fibrozit, kulunç vb.) nasıl tespit edileceğini ve yıllardır kişiler üzerinde uyguladığı güvendiği masaj tekniklerinin uygulama yöntemlerini öğretecek.

Katılımcılar 2 gün sürecek toplam 14 saat olan bu Masaj Terapi eğitimi ile kendilerine ve başkalarına farkındalıkla, güvenli bir şekilde dokunarak ağrıyı dindirmenin, bedeni rahatlatmanın yollarını öğrenecek, Shiatsu, Marma Point, Triger Point, Deep tissue, Myofascial masaj ve enerjetik çalışmalar gibi etkili masaj tekniklerine giriş yaparak sırt kasları, insan anatomisi, kasların çalışma sistemi ve psikolojisinin bedene yansıması hakkında bilgi sahibi olacaklar.

1. Modül

Sırt masajı konusunda deneyimli ya da deneyimsiz herkesin katılımına açıktır. Başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilecektir.
Masaj Terapi eğitiminde derinleşmek isteyenler, 2. ve ardından 3. modüllere devam edebilirler.

Kavi Hakkında;

Tetik Nokta, Derin Bağ Dokusu, Klasik Masaj, Medikal Masaj, Thai Masaj, Shiatsu, Refleksoloji, Taş Terapi ve Ofis Masajı eğitimleri alan Kavi, bütün öğrendiği teknikleri entegre ederek kendine has bir Masaj Terapi yöntemi uygulamaktadır.Hayatına meditasyon pratiğini katması ile kazandığı farkındalık ve hassasiyeti masaj seanslarına katan Kavi her seansı, kişi için derin ve rahatlatıcı bir deneyime dönüştürmektedir. Masaj seanslarında kişiler özel olarak değerlendirilmekte, o kişinin sağlığı, yaşam biçimi ve duygusal durumu dikkate alınarak masaj seansı oluşturulmaktadır. Sadece fiziksel değil aynı zamanda enerjisel bir terapi olan bu masaj seansı ile dengelenen dolaşım ve sinir sistemi sayesinde iyileşme süreci hızlanabilir, kasların esnekliği ve eklemlerin hareket kabiliyeti artabilir, duruş bozukluklarından kaynaklanan ağrılarda azalma , hastalıklara karşı vücut direncinde artış, stresten arınma, derin bir dinlenme hali hissedilir.

Katıldığı Eğitimler:

• 520 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sertifika Programı – Prof.Dr.Ahmet Hamdi Turgut Türkiye Masaj Enstitüsü – 120 saat Anatomi, Klasik Masaj ( Alman Hoffa Tekniği), Derin Doku masajı (Deep Thisu), Tıbbi Masaj, Spor Masajı, Reflexoloji, Shiatsu, Thai Masajı, Aroma Terapi, Taş Terapi ve Ofis Masajı Eğitimleri
• Alman terapist ve eğitmen Tatjana Rottenberg ile Tetik Nokta (Triger Point) Masaj Eğitimi
• Yrd. Doç. Dr. Soner Özsu ile Anatomi, ,Kinesyoloji, Streching, Fasya, Tensegriti, Scar Doku Tedavisi ve Tetik noktalarının yansıyan ağrıları konularında çalışmalar
• İranlı terapist Naggisa ile Kranio Sakral Terapi – İçindeki Şifacıyı Uyandırma Eğitimi
• Dr.Upledger Institute International Sertifikalı Kranio Sakral Terapi Eğitimi
• Hindistan Anjali,School of Ayurveda & Panchakarma Ayurveda Study Center’da Panchakarma, Shirodhara, Abhyanga. Marma Points of Ayurveda Eğitimleri
• Devrim Akkaya ile Reiki

izmirkarunayoga.com

Garudasana (Kartal Pozu) 

GARUDASANA (Kartal Pozu) 

Garudasana (Kartal Pozu),  Garuda büyük bir yumurtadan çıktı. Milyonlarca güneş kadar parlaktı. Onun gücünden korkan tanrılar ona bedence ve güç bakımından küçülmesi için yalvardılar. Bir bakıma biz de biraz Garuda gibiyiz. Bizler yaşamdan daha da büyük ruhani varlıklarız. Madde bir bedende doğarak kendimizi büyülük ve enerji bakımından küçülttük. Bu şekilde çok yüce olan ruhsal gücümüzün bir kısmı saklı kaldı. Kartal pozu kollar ve bacaklar açık ve uzun başlar, sonra vücudumuzu kısaltarak kendimizi içe çekeriz. Bu pozda bir süre kalırız sonra açılırız. Biz ruhsal varlıklar insani tecrübeler yaşarken zorluklarla karşılaşırız. Bu zorluklara ilahi olan doğamıza dönerek başa çıkarız. Tıpkı Garuda’nın annesini kurtarmak için ölümsüzlük içkisini bulmaya çalışması gibi.

Çeviri: Yeşer Eren

Diğer pozlar;

Shavasana (Ceset pozu)
Simhasana (Aslan pozu)
Mayurasana (Tavus kuşu pozu)
Kukkutasana – Cock (Horoz pozu)
Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)
Vrishchikasana Scorpion (Akrep pozu)
Utthita Trikonasana (Üçgen pozu)
Garudasana (Kartal Pozu)
Bakasana (Turna Pozu)
Eka Pada Koundinyasana (Karga Pozu)
Chakrasana (Tekerlek Pozu)
Balasana (Çocuk Pozu)


İzmir Karuna Yoga
Adres: Bostanlı Mah. Cengiz Topel Cad. 6347. Sok.Onurlular Apt. No:5 35590 Karşıyaka/İZMİR 
E-Mail: yoginiserife@gmail.com
Telefon: 0545 531 87 75 (Şerife Karahançer)

Eka Pada Koundinyasana (Karga Pozu)

Eka Pada Koundinyasana (Karga Pozu)

Eka Pada Koundinyasana (Karga Pozu), Bilge Koundinya ile prens Siddharta’nın hikayesidir. Prens doğunca pek çok bilge prensle ilgili çok güzel tahminlerde bulunurlar. Yalnız bir tek bilge-Koundinya prensin krallığı terk edeceğine dair bir kehanette bulunur. Kral bunu üzerine bilgeyi krallıktan men eder. Gitmeden önce krala şöyle der. ‘Oğlunun aydınlandığı gün ben orada olacağım ve ona aydınlanmış anlamına gelen Buda adını vereceğim der. Kral ve kraliçe oğullarını korunaklı yerlerde tutarlar. Saraydan dışarı çıkarmazlar. Ancak prens büyüyünce dışarıdaki hayatı tanımak ister. Kral tüm yaşlı, hasta, fakir insanları ortadan kaldırtır. Prens yollarda gezerken hayatın hep mutlu, zengin ve sağlıklı olduğunu düşünür. Prens köşeyi dönünce yoldan çıkar ve apayrı bir mekana doğru ilerler. Orada yaşlı, hasta ve fakir insanlar görür. Bir gece yarısı prens insanlığın acı çekişini sona erdirmek için saraydan kaçar, dışarıda onu Koundinya beklemektedir. Yıllarca ikisi birlikte kendilerini bedene ve zihne olan bağımlılıktan kurtarmak için çilekeşçe bir tutum sergilerler. Ama sonunda prens daha fazla acıdan başka bir şey elde etmediklerini görür. Prens bu fikrini söyleyince bilgeyle olan birliktelikleri sona erer. İşte böylece prens bir Orta Yol bulur. Buna Budizm yolu da denir. Aydınlanmasının üzerine Koundiya’yı bulur ve ona 4 gerçekten bahseder. O an bilge prensin artık Buda olduğunu anlar ve onun öğrencisi olur.

Bu 4 gerçek şunlardır:

  • Yaşamak acı çekmektir.
  • Arzular acının temelidir.
  • Acıyı durdurmak mümkündür.
  • Acı sekiz ilke ile durdurulabilir.

Doğru anlayış, doğru düşünce, doğru konuşma, doğru davranış, doğru yaşam,doğru çaba, doğru farkındalık ve doğru konsantrasyon. Bu poz bize aydınlanmaya giden zorlu yolu hatırlatır.

Çeviri:Yeşer Eren

Diğer pozlar;

Shavasana (Ceset pozu)
Simhasana (Aslan pozu)
Mayurasana (Tavus kuşu pozu)
Kukkutasana – Cock (Horoz pozu)
Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)
Vrishchikasana Scorpion (Akrep pozu)
Utthita Trikonasana (Üçgen pozu)
Garudasana (Kartal Pozu)
Bakasana (Turna Pozu)
Eka Pada Koundinyasana (Karga Pozu)
Chakrasana (Tekerlek Pozu)
Balasana (Çocuk Pozu)


İzmir Karuna Yoga
Adres: Bostanlı Mah. Cengiz Topel Cad. 6347. Sok.Onurlular Apt. No:5 35590 Karşıyaka/İZMİR 
E-Mail: yoginiserife@gmail.com
Telefon: 0545 531 87 75 (Şerife Karahançer)

Chakrasana (Tekerlek Pozu)

Chakrasana (Tekerlek Pozu)

Chakrasana (Tekerlek Pozu), çok derin bir geriye eğilme pozudur. Aynı zamanda mukha dhanurasana (yay) pozuna da benzemektedir. Tek farkı bu pozda eller yay pozunda olduğu gibi ayak bileklerini kavramaz. Chakrasana Tekerlek Pozunun anlamı vücudun tekerlek gibi dönmesidir. Yogiler vücudumuzda enerji merkezleri tespit ettiler ve bunlara chakra adını verdiler. Çünkü görünüş olarak dönen tekerleklere benziyorlardı. Yoga pratikleri bu enerji tekerleklerinin dengeli bir şekilde dönmesine yardımcı olmaktadır.

Chakrasana Tekerlek Pozunda omurgamızı açıp ellerimizle bileklerimizden yakaladığımızda enerji serbestçe tüm vücudumuzu dolanarak tüm çarka merkezlerimiz dengelenir.

Çeviri: Yeşer Eren

Diğer pozlar;

Shavasana (Ceset pozu)
Simhasana (Aslan pozu)
Mayurasana (Tavus kuşu pozu)
Kukkutasana – Cock (Horoz pozu)
Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)
Vrishchikasana Scorpion (Akrep pozu)
Utthita Trikonasana (Üçgen pozu)
Garudasana (Kartal Pozu)
Bakasana (Turna Pozu)
Eka Pada Koundinyasana (Karga Pozu)
Chakrasana (Tekerlek Pozu)
Balasana (Çocuk Pozu)


İzmir Karuna Yoga
Adres: Bostanlı Mah. Cengiz Topel Cad. 6347. Sok.Onurlular Apt. No:5 35590 Karşıyaka/İZMİR 
E-Mail: yoginiserife@gmail.com
Telefon: 0545 531 87 75 (Şerife Karahançer)

Balasana (Çocuk Pozu)

BALASANA (Çocuk Pozu)

Balasana (Çocuk Pozu), Vücudun dizler üzerine kapandığı pozdur. Anne rahmindeki duruşu temsil eder. Asanalar arsında bir süre kalıp pozu içselleştirmemiz için veya zor bir pozdan sonra dinlenmemiz için idealdir. Bu masum ve alıcı pozda iken yoga pratiklerimizin dönüşümüne daha da açık oluruz.

Bir gün Krishna abisi Balaram ile oynarken ağzına bir miktar toprak atar, Bunu gören abisi annesine haber verir. Annesini Krishna’yı kolundan çeker ve toprağı yeyip yemediğini sorar. Krishna’nın ağzı çamurlu olmasına rağmen hayır cevabını verir. Ağzını açtırıp içine bakan anne çamur yerine tüm kainatı tüm galaksileri görür. Herşey yaratanın içindedir , yaratan da her şeyin içindedir. İkilik yoktur. Bu poz bir teslimiyet pozudur. Teslim olduğumuzda almaya ve vermeye kendimizi açarız, Balasana Çocuk Pozu bize bu çocuk özelliğimizi hatırlatır. 1f549 - Balasana (Çocuk Pozu)

Çeviri: Yeşer Eren

Diğer pozlar;

Shavasana (Ceset pozu)
Simhasana (Aslan pozu)
Mayurasana (Tavus kuşu pozu)
Kukkutasana – Cock (Horoz pozu)
Kurmasana Tortoise (Kaplumbağa pozu)
Vrishchikasana Scorpion (Akrep pozu)
Utthita Trikonasana (Üçgen pozu)
Garudasana (Kartal Pozu)
Bakasana (Turna Pozu)
Eka Pada Koundinyasana (Karga Pozu)
Chakrasana (Tekerlek Pozu)
Balasana (Çocuk Pozu)


İzmir Karuna Yoga
Adres: Bostanlı Mah. Cengiz Topel Cad. 6347. Sok.Onurlular Apt. No:5 35590 Karşıyaka/İZMİR 
E-Mail: yoginiserife@gmail.com
Telefon: 0545 531 87 75 (Şerife Karahançer)

Şerife Karahançer ile Temel Yoga Eğitimi

Şerife Karahançer ile Temel Yoga Eğitimi

Şerife Karahançer ile Temel Yoga Eğitimi‘nin 4. modülü tamamlandı.

Etkinlikler

Vedat Havlucu ile Power Yoga Uzmanlaşma Programı

Power Yoga Uzmanlaşma Programı

POWER YOGA 
. Nefesin Temelleri
. Nefesi Doğru ve Etkin Kullanmak
. Yoga Nefes Teknikleri
. Ujjai Nefes
. Bandhalar
. Asağıya Bakan Köpek pozundan başlayarak hizayı derinleştirme
. Palankasana, Chaturanga Dandasana gibi pozların detaylandırılması
. Zorlu pozlara daha az eforla,nefes ve doğru hizayla girmenin kolaylığı.

Ders saatleri
24 Eylül 2022 – 10:00-17:00
25 Eylül 2022 – 10:00-17:00

Ücret: 1200 TL
Tel: 0(545) 531 87 75

 


VEDAT HAVLUCU Kimdir?

Yogatime’ın kurucularından Vedat Havlucu, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1985-2002 yılları arasında fitness, step aerobik ve pilates derslerine oldukça yoğun bir şekilde katıldıktan sonra, sırt ağrıları nedeniyle tamamen bir tesadüf olarak yogayla tanıştı. Daha ilk derste çok etkilenerek ilgisini tamamen yogaya yöneltti. 2002 yılında Zeynep Aksoy ve Andew Zionts ile tanıştı ve onlardan çok etkilendi. Çok değerli hocalarla farklı bir çok yoga çeşidini denedi. Ashtanga, Vinyasa, Iyengar, Anusara, Jivamukti, Viniyoga, Forest, Power, Scaravelli, Yogilates, Bikram ( Hot Yoga ), Kripalu, Yin, Kundalini başta olmak üzere yoganın birçok çeşidini içeren workshoplara katılan Vedat, yogasız bir hayatı düşünemeyeceğini anladıktan sonra, 2008-2009 döneminde, sekiz ay süren Zeynep Aksoy Hocalık Eğitimini alıp, Yoga Alliance ve Independent Yoga Network Uluslararası Yoga Eğitmenliği sertifikasını almaya hak kazandı. Yoganın yayılmasını, doğru anlaşılmasını ve geniş kitleler tarafından sevilmesini sağlamak için edindiği tüm deneyim ve bilgileri öğrencileriyle paylaşmaktan sonsuz bir keyif duyuyor..

 

1985-2002 Body Building – Fitness – Step & Aerobic – Pilates
2002 Zeynep Aksoy & Andrew Zionts – Hatha Yoga
2002 Rolf Naujokat – Ashtanga Yoga Workshop
2002-2003 Sally Bradbrook – Feldenkrais
2003 Godfrey Devereux – Dynamic Yoga Workshop
2003 Triyoga Workshop
2004 Sudaka Dharmacari – Yin Yoga and Meditation Workshop
2004 Michelle Goldstein – Power Yoga
2004 Diana Jaramillo – Kundalini Yoga
2004-2005 Nicole Ohme – Vinyasa Flow Yoga
2006 Manju Pattabhi Jois – Ashtanga Yoga Workshop
2006 Michael Saunders – Hatha Yoga Workshop
2006-2008 Eric Powell – Ashtanga Vinyasa Yoga
2007 Marla & Paul Cabanis – Iyengar Yoga Workshop
2008 Nicole Ohme – Vinyasa Flow Yoga Workshop
2008 Edward Clark – Tripsichor Yoga Workshop
2008 Chris Chavez – Anusara Yoga Workshop
2008-2009 Zeynep Aksoy – Hatha Yoga Hocalık Eğitimi (RYS 200 ve IYN onaylı)
2009 Yogeswari – Jivamukti Yoga Workshop
2009 Nicole Ohme – Vinyasa Flow Yoga Workshop
2009 Godfrey Devereux – Dynamic Yoga Workshop
2009 Talya Ring & Steve Emmerman – Forest Yoga Workshop
2009 Patricia Sanzone & Andrew Sugerman – Viniyoga Workshop
2009 Tias Little – Yoga Anatomi Training
2009 Chris Chavez – Anusara Yoga Workshop
2009 Gabriela Bozic – Jivamukti Yoga Workshop
2009 Richard Freeman – Ashtanga Yoga Workshop
2010 Chris Chavez – Anusara Yoga Workshop
2010 Nicole Ohme – Vinyasa Flow Yoga Workshop
2010 Bryan Kest – Power Yoga Workshop
2010 Eric Powell – Slow Flow Yoga Workshop
2011 Jonathan Urla – Yogilates Workshop
2011 Desiree Rumbaugh – Anusara Yoga Workshop
2011 Cat Alip Douglas – Jivamukti Yoga Workshop
2011 Ross Rayburn – Anusara Yoga Workshop
2012 Nicole Ohme – ‘Hands on Adjustments’ Workshop
2012 Gabriela Bozic – Jivamukti Yoga Workshop
2012 Durga – Jivamukti Yoga Workshop
2012 Cat Alip Douglas – Jivamukti Yoga Workshop
2012 Nicole Ohme – Vinyasa Flow Yoga Workshop
2012 Seane Corn&Sianna Sherman – Yoğunlaştırılmış Yoga Eğitmenliği
2012 Seane Corn&Sianna Sherman – Vinyasa Flow Yoga Workshop
2012 Doug Swenson – Ashtanga Vinyasa Yoga Workshop
2013 Nicole Ohme – Vinyasa Flow Yoga Workshop

 İzmir Karuna Yoga

Adres: Bostanlı Mah. Cengiz Topel Cad. 6347. Sok.Onurlular Apt. No:5 35590 Karşıyaka/İZMİR
E-Mail: info@izmirkarunayoga.com
Telefon: 0(545)531 87 75 (Karuna Yoga)

Şerife Karahançer ile Temel Yoga Uzmanlaşma Programı

Şerife Karahançer ile Temel Yoga Uzmanlaşma Programı

Eğitimin Amacı

Temel Yoga Eğitmenlik Eğitimi Programı

İster yogaya yeni başlamış ol, ister uzun yıllardır pratidiyor ol, bu program ile kişisel yoga pratiğini sağlam temeller üzerine oturtabilir ve öğrendiklerini tüm dünyada geçerli Yoga Alliance onaylı sertifika sayesinde öğrencilerine aktarabilirsin.

İzmir Karuna Yoga’nın deneyimli eğitmenleriyle İzmir, Marmaris ve Kayseri’de yıllardır sürdürdüğü Temel Yoga Eğitmenliği Programı ile eğitmen adayları, matın üzerindeki ve dışındaki farkındalıklarını geliştirirler ve bedensel ve zihinsel olarak iyi olma halini destekleyecek bir bakış açısı geliştirirler.

Temel Yoga Eğitmenliği Programımızın amacı, güvenli, bütünsel ve dengeli yoga dersleri verme becerisine sahip yoga eğitmenleri yetiştirmektir. Eğitim 6 modülden oluşur ve 1 haftalık inziva ile son bulur. Toplamda 200 saat süren bu eğitimin temel standartları uluslar arası tanınırlığa sahip Yoga Alliance tarafından belirlenmiştir ve sonucunda eğitmen adaylarının sertifikaları Yoga Alliance RYT200 onayını taşır.

5000 yıllık kadim yoga geleneğini, yoga asanaları, nefes teknikleri, anatomi, yoga felsefesi ve eğitmen olmanın esasları prensipleri çerçevesinde öğrenen eğitmen adayları stüdyo derslerinde asistanlık yaparak ve staj dersleri vererek tecrübelerini pekiştirme fırsatı bulurlar.

Eğitim Süresi Toplam : 200 Saat
Teori ve Uygulama : 80 saat
Felsefe Dersleri : 30 Saat
Anatomi :  20 Saat
Pratik : 70 Saat (ders alma ve ders verme)
Müfredatı inceleyin.


Eğitim Program İçeriği

Hatha Yoga Eğitim Teknikleri ve Pratikler

Süre: 80 saat (70 saat teori; 10 saat ödevler)

• Asanaların Temel İlkeleri ve Detaylar
• Yoğun Asana Pratikleri
• Bandhalar
• Pranayama (Nefes) Teknikleri
• Kriyalar
• Meditasyon Teknikleri
• Mantra Okunuşları
• Geleneksel Yoga Teknikleri

Hatha Yoga Eğitmenlik Pratiği

•  Etkin bir Yoga Eğitmeni Olmanın Esasları
•  Duruşları Gözlemleme ve Geri Bildirim Verme
•  Duruşları Düzeltme ve Dokunma Prensipleri
•  Eğitmenlikte Ses ve Vücut Dili Kullanımı
•  Ders Program Hazırlanması
•  Ders Akışı Tasarlama ve Asana Dizimi Metodolojisi
•  Staj dersleri

Eğitim Metodolojisi

• Uygulama ve İzleme Prensipleri
• Diğer Eğitmenlere Asistanlık
• Öğrenme Süreçleri
• İletişim Becerileri
• Öğretme Teknikleri
• Yoga Eğitmenlik Nitelikleri

Yoga Felsefesi 

Süre:(30 saat)

• Yoganın tarihçesi ve etik yaşam kuralları (Patanjali Sutralar)
• Çakralar
• Yoga Felsefesinin günlük yaşama uyarlanışı

Anatomi ve Fizyoloji

• Temel Anatomi ve Yoga Anatomi
• İnsan Anatomisi ve Fizyolojisinin Esasları
• Postür analiz

İnziva

• Kişisel Pratik
• Ders Pratikleri
• Nefes ve Meditasyon
• Sessizlik Zamanı
• Sohbetler
• Soru Cevap
• Sözlü ve Yazılı Sınav

Eğitime Kimler Katılabilir?

•  Yeni yogaya başlayan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenler.
•  Kişisel gelişimini yoga felsefesi ve disiplini ile geliştirmek isteyenler.
•  Deneyimli bir yoga öğrencisi olarak kendini geliştirmek, bilgilerini derinleştirmek isteyenler.
•  Yoga Eğitmenliğini mesleği haline getirip, prestijli bir sertifikayla Yoga stüdyosu, spor salonunda ya da bireysel olarak ders vermek isteyenler.
•  Pilates, fitness, antrenörlük gibi bir mesleğe sahip, öğrencilerinin esnekliğini arttırıp sakatlanma riskini azaltmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

 

Eğitim Buluşma Takvimi
17 – 8 Eylül 2022Yoga Felsefesi ve Tarih
15 – 16 Ekim 2022Temel Anatomi ve Yoga Anatomisi
12 – 13 Kasım 2022Asanaların Temel İlkeleri ve Detaylar 1 (Felsefe ve Tarih)
17 – 18 Aralık 2022Asana Asanaların Temel İlkeleri ve Detaylar 2 (Anatomi)
14 – 15 Ocak 2023Ellerle Düzeltme ve Prop Kullanım
11 – 12 Şubat 2023Bandhalar, Pranayama(Nefes) Teknikleri, Kriyalar, Meditasyon Teknikleri, Mantra Okunuşlar
Etkin Yoga Eğitmeni Olmanın Esasları, Ders Program Hazırlanması, Ders Akışı Tasarlama ve Asana Dizimi Metodolojisi, Sözlü Yönlendirme
KampKamp ücrete dahil değildir. Kamp yeri sonra belirlenecektir.

Ders saatleri

Cumartesi ve Pazar günleri: 10:00 – 17:00 arası yapılacaktır.

•  Eğitim Bedeli: 7200 TL+KDV
• Kayıt anında 1200 TL depozito ödenmesi gerekmektedir. Kaydın iptali halinde depozito bedelinin iadesi olmamaktadır.
• Eğitim sonunda ders saatlerini tamamlayıp, başarılı olan öğrencilere 200 Saatlik Yoga Temel Hocalık Sertifikası verilecektir.
• Bütçenize göre uygun ödeme ve taksit seçenekleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

 


İzmir Karuna Yoga

Adres: Mimar Sinan Mh. 1400 sk. no:6/1 Konak/İZMİR
E-Mail: info@izmirkarunayoga.com
Telefon: 0(0545) 531 87 75 (Karuna Yoga)